WA treneru kursi

No 25.septembra līdz 3.oktobrim pirmo reizi Latvijā notika starptautiskie treneru kursi “World Archery Coaching Course  Level 1 with a focus on Youth Sports”. Kursus pasniedza Starptautiskās loka šaušanas federācijas (WA) attīstības un izglītības nodaļas direktors Paskāls Kolmaires (Mr.Pascale Colmaire). Deviņu dienu laikā loka šaušanas treneri un instruktori apguva loka šaušanas tehnikas pamatus, apmācības metodes, psiholoģiju u.c. tēmas.
Kursos piedalījās 17 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas un Moldovas.


Atbalstīja: World Archery, LLŠF, Days Hotel Rīga