Aicinājums apstiprināt/atjaunot tiesnešu kategorijas

Ar 2019.gada 12.februāra Valdes sēdes lēmumu tika noteikts, ka sertificētajiem tiesnešiem vismaz reizi divos gados jāatjauno zināšanas apmeklējot semināru un/vai nokārtojot testu, kā arī regulāri jātiesā sacensībās. Ja tas netiek darīts, LLŠF valde sertifikātu nepagarina.

Lai saņemtu tiesneša kategoriju vai to apstiprinātu (pagarinātu), tiesnešiem ir jāiesniedz iesniegums LLŠF valdei par kategorijas apstiprināšanu/pagarināšanu, iesniegumā norādot:

 1. Vēlamo tiesneša kategoriju,
 2. Apmeklētā seminārā datumu,
 3. Testa nokārtošanas datumu,
 4. Praksi sacensību vadīšanā, kur uzskaitītas pēdējo 2 gadu tiesātās sacensības, norādot:
  1. Sacensību datumus un vietas,
  2. Sacensību nosaukumus,
  3. Veiktos tieneša pienākumus katrās no minētajām sacensībām (piemēram – galvenais tiesnesis, līnijtiesnesis, DOS, tiesneša palīgs vai cits).

Iesnieguma paraugs (.docx)

LLŠF informē, ka pēc semināra 2019.gada 16.martā Tiesnešu testu sekmīgi nokārtojuši:

 1. Krišjānis Liepa
 2. Jeļena Sergejeva
 3. Jūlija Oļeksejenko
 4. Līga Ilona Deņisenoka
 5. Inga Siksna
 6. Kaspars Gailis
 7. Marija Antonova
 8. Vladimirs Tjutjukovs
 9. Viktors Avsjuks
 10. Mārtiņš Vītols
 11. Marina Rjabkova
 12. Andrejs Derbakovs

Tiesnešu kategorijas tiks piešķirtas/pagarinātas ar valdes lēmumu ievērojot šos noteikumus – http://archery.lv/lv/federacija/tiesnesi/

Tiesnešu saraksts ir pieejams LLŠF mājaslapā sadaļā “Tieneši” un Baltijas loka šāvēju datubāzē.

Testu var nokārtot jebkuru sacensību laikā, iepriekš vienojoties ar LLŠF valdi.

Kā arī ir izstrādāts saraksts tiesnešu pieteikumiem/norīkojumiem sacensību tiesāšanā visām Latvijā notiekošajām WA sacensībām, kur var aplūkot vakances un tām pieteikties. Saraksts pieejams šeit.