Alkohols loka šaušanā vēl aizvien BŪS aizliegto vielu sarakstā

Papildināts!!!

Pirmskongresa tikšanās reizē WA valde nolemj, ka neskatoties uz to, ka alkohols ir izņemts no WADA aizliegto vielu saraksta, tā klātbūtne nav pieļaujama loka šaušanas sacensībās un tā lietošana vai klātbūtne sportista organismā tiks uzskatīta par dopinga pārkāpumu.

PILNS RAKSTS

Nule kā publicētajā WADA (pasaules antidopinga aģentūra) 2018. gada aizliegto vielu sarakstā, alkohols vairs netiek pieminēts, kas nozīmē, ka, sākot ar 2018. gada 1. janvāri, alkohola klātbūtne organismā vairs netiks uzskatīta par dopinga noteikumu pārkāpumu.  Loka šaušana līdz šim bija vienīgais olimpiskais sporta veids, kur alkohola klātbūtne gan sacensību laikā, gan ārpus tām (ja sportists reģistrēts ADAM sistēmā) tika uzskatīta par dopinga pārkāpumu. Šāds WADA lēmums norāda, ka nacionālajām antidopinda aģentūrām vairs nav pienākums pārbaudīt alkohola klātbūtni analīzēs.

Tomēr World Archery (loka šaušanas “jumtorganizācija”) ģenerālsekretāram Tomam Dīlenam un arī Latvijas Loka šaušanai federācijai (LLŠF) ir cits viedoklis – mēs vēl aizvien uzskatam, ka alkohols atbilst kritērijiem, lai tas tiktu uzskatīts par dopingu, kas nozīmē to, ka vēl joprojām nacionālajās sacensībās pastāv iespēja, ka sportisti aizdomu gadījumā tiks pārbaudīti ar alkometru.

WA norāda, ka, tā kā 80. gados ir veikti pētījumi, kas liecinājuši, ka alkohols ir paaugstinājis sportista rezultātus, līdzīgi pētījumi tiks veikti arī tagad, lai vēlreiz to apliecinātu.

Nākamajā WA valdes sanāksmē 12.oktobrī tiks runāts par šo jautājumu un darīts viss, lai WA starptautiskajās sacensībās vēl aizvien alkohols tiktu ierindots aizliegto vielu sarakstā.

Informācijas avoti: