Darba grupas

Tiesnešu – treneru padome 

Darba grupas sastāvs

  • Arnis Podiņš – Sporta meistars RM loku klasē, Republikas kategorijas tiesnesis, EMAU un FITA sertificēts treneris un tiesnesis
  • Ivo Lipste – Sporta meistars RM loku klasē, Republikas kategorijas tiesnesis, EMAU sertificēts treneris
  • Eduards Lapsiņš – Sporta meistars RM, CM, BM un TM loku klasēs, Republikas kategorijas tiesnesis, EMAU sertificēts un LSPA diplomēts treneris
  • Jūlija Oļeksejenko – Starptautiskās klases sporta meistare CW loku klasē, sporta meistare RW loku klasē, EMAU sertificēta trenere

Apvidus loka šaušanas darba grupa

  • Veido izlases noteikšanas kritērijus WA Field un 3D Pasaules un Eiropas čempionātiem
  • Koordinē WA apvidus un IFAA sacensību organizēšanu Latvijā
  • Uztur un atjauno Latvijas IFAA rekordu, IFAA sportistu kvalifikācijas datu bāzes un aktualizē WA Neaprīkotā un Tradicionālā loka rekordus

Darba grupas sastāvs

  • Armands Vilisters – IFAA kategorijas tienesis, A kategorija AMLB loku klasē
  • Andis Šveicis – IFAA kategorijas tienesis, A kategorija AMLB loku klasē
  • Agate Zālīte – Republikas kategorijas tiesnese, Sporta meistare CW loku klasē, LSPA diplomēta trenere (B kategorija)

Dokumenti