Tiesneši

 Latvijas Loka šaušanas federācijas apstiprināto tiesnešu saraksts:

WA IFAA
WA Starptautiskās kategorijas tiesnesis (IJ), tiesneša kandidāts (IJc) un jaunatnes tiesnesis (YJ)

Starptautiskā kategorija

 • Arnis Podiņš (EMAU sertifikāts)

Republikas kategorija

 • Eduards Lapsiņš
 • Ivo Lipste
 • Agate Zālīte
 • Krišjānis Liepa
 • Elīna Lapsiņa

I kategorija

 • Anete Kreicberga
 • Inārs Dubkevičs
 • Jānis Jakubanecs
 • Līga Zommere
 • Marina Rjabkova
 • Dace Lēvalde
 • Lauris Rumpans
 • Marija Antonova
 • Mārtiņš Vītols
 • Jeļena Sergejeva
 • Inga Siksna

II kategorija

 • Jeļena Kononova
 • Redžinalds Pučko
 • Vitālijs Žukovs
 • Edgars Gansons
 • Gita Karule
 • Jānis Bērziņš
 • Jānis Bružis
 • Jūlija Oļeksejenko
 • Kristaps Ozoliņš
 • Līga Ilona Deņisenoka
 • Mārtiņš Lūciņš
 • Viktors Avsjuks
 • Vitālijs Solovjovs
 • Vladimirs Tjutjukovs
 • Kristaps Važa
IFAA kategorija

 • Aleksandrs Redjko
 • Armands Vilisters
 • Pēteris Gribulis
 • Juris Novožilovs
 • Jānis Skubeničs
 • Dace Krēgere
 • Mārtiņš Kazainis
 • Andis Šveicis
 • Andris Kuzņecovs
 • Andris Melecis
 • Kaspars Aigars
 • Ketija Martinsone
 • Kristīne Šilkina
 • Valdis Gaspersons
 • Jānis Ronis
 • Dace Lēvalde
 • Mārtiņš Vītols
 • Jānis Bērziņš jun.
 • Jānis Bērziņš sen.

______________________________________________________

Tiesnešu kategoriju darbības/kompetences lauks

Starptautiskas kategorijas tiesnesim ir tiesības

 • tiesāt un vadīt Baltijas un Latvijas mēroga starptautiskas sacensības (Latvijas Čempionātus, Baltijas čempionātus, Rīgas kausus u.c.),
 • uzticēt zemākas kategorijas tiesnesim augstākas kategorijas tiesneša pienākumus (veicot tiešu uzraudzību),
 • vadīt seminārus un sastādīt testus I, II un Republikas kategorijas tiesnešu pretendentu sertifikācijai.

Republikas kategorijas tiesnesim ir tiesības

 • tiesāt un vadīt Baltijas un Latvijas mēroga starptautiskas sacensības (Latvijas Čempionātus, Baltijas čempionātus, Rīgas kausus u.c.), ja nav pieejams neviens Starptautiskās kategorijas tiesnesis,
 • uzticēt zemākas kategorijas tiesnesim augstākas kategorijas tiesneša pienākumus (veicot tiešu uzraudzību),
 • vadīt seminārus un sastādīt testus I un II kategorijas tiesnešu pretendentu sertifikācijai.

I kategorijas tiesnesim ir tiesības

 • tiesāt un vadīt klubu mēroga sacensības, ja nav pieejams Republikas kategorijas tiesnesis,
 • asistēt sacensību vadīšanā un tiesāšanā, sekojot Galvenā tiesneša norādījumiem (arī noteikt trāpījumus),
 • pildīt Šaušanas vadītāja (DOS) pienākumus.

II kategorijas tiesnesim ir tiesības

 • asistēt sacensību vadīšanā un tiesāšanā (galvenā tiesneša tiešā uzraudzībā).

Tiesneša palīgam ir tiesības

 • izpildīt galvenā tiesneša rīkojumus/uzdevumus sacensību laikā.

IFAA kategorijas tiesnesim ir tiesības

 • vadīt un tiesāt tikai IFAA sacensības – inspicēt šaušanas laukumu/trasi un veikt tehnisko komisiju.

 ______________________________

Tiesnešu sertifikācijas noteikumi

Prasības, kas jāizpilda pretendentam, lai saņemtu Latvijas Loka šaušanas federācijas (LLŠF) tiesneša sertifikātu:

WA Starptautiskās kategorijas tiesnesis (WA IJ) un Starptautiskās kategorijas tiesneša kandidāts (WA IJc)

Starptautiskās kategorijas tiesnesis

 • iegūts WAE sertifikāts;
 • pieredze kā Republikas kategorijas tiesnesim.

Republikas kategorijas tiesnesis

 • nokārtots LLŠF sastādīts tests par loka šaušanas WA noteikumiem (informācija tiesnešiem World Archery mājas lapā),
 • novadītas vismaz vienas sacensības kā galvenajam tiesnesim, iegūstot Federācijas atzinumu par sacensību kvalitāti,
 • vismaz reizi gadā tiesā/vada sacensības,
 • vismaz reizi divos gados atjauno zināšanas apmeklējot semināru un/vai nokārtojot testu.

I kategorijas tiesnesis

 • nokārtots LLŠF sastādīts tests par loka šaušanas WA noteikumiem (informācija tiesnešiem World Archery mājas lapā),
 • pieredze asistējot vismaz 5 sacensībās kā II kategorijas tiesnesim (iegūstot sacensību galveno tiesnešu rakstisku atzinumu) vai uzrādīts Sporta meistara kategorijas rezultāts ar olimpisko vai kompaktloku,
 • vismaz reizi divos gados tiesā sacensības,
 • vismaz reizi divos gados atjauno zināšanas apmeklējot semināru vai nokārtojot testu.

II kategorijas tiesnesis:

 • nokārtots LLŠF sastādīts tests par loka šaušanas WA noteikumiem (informācija tiesnešiem World Archery mājas lapā),
 • vismaz reizi divos gados tiesā sacensības vai vismaz reizi gadā piedalās sacensībās kā dalībnieks,
 • vismaz reizi divos gados atjauno zināšanas apmeklējot semināru vai nokārtojot testu.

Tiesneša palīgs:

 • loka šaušanas drošības noteikumu pārzināšana (LLŠF mājas lapā publicētie drošības noteikumi).

Atsevišķos gadījumos Valde var lemt par kategorijas piešķiršanu vai saglabāšanu neievērojot šos noteikumus, pamatojot lēmumu Valdes sēdes protokolā.

IFAA (Starptautiskās Apvidus loka šaušanas asociācijas) sistēmas tiesnešiem atzinuma piešķiršana tiks izskatīta individuāli, piešķirot tiesības vadīt un tiesāt tikai IFAA sacensības.

Atjaunots un apstiprināts ar
2019.gada 12.februāra Valdes sēdes lēmumu