Valdes sēžu un kopsapulču protokoli

Notikums Laiks, vieta Piedalās Dienas kārtība / Pieņemtie lēmumi Protokols (PDF)
Ārkārtas kopsapulce 2020.gada 31.jūlijā plkst.17.00,
Rīgā
Kopsapulce 2020.gada 31.jūlijā plkst.16.00,

Rīgā

Kopsapulce nenotiek kvoruma trukuma dēļ. Valdes lēmums par ārkārtas kopsapulces sasaukšanu (PDF)
Valdes elektroniski pieņemtie lēmumi 2020.gada 25.jūnijā 1. Arhivēt sporta normatīvus neaprīkota loka klasei vingrinājumā 80m Round pa 80cm mērķi.

2. Apstiprināt sporta normatīvus neaprīkota loka klasei vingrinājumā 80m Round pa 122cm mērķi.

I II III I jun II jun III jun
580 560 540 520 500 480

Normatīvi (PDF)

Valdes elektroniski pieņemtie lēmumi 2020.gada 27.maijā
  1. Pagarināt tiesnešu kvalifikācijas termiņus tieši proporcionāli ārkārtas stāvokļa termiņam.
  2. Izstrādāt un apstiprināt sporta klašu normatīvus (50m distance, 122cm mērķis) neaprīkota loka klasei, līdz Baltijas čempionātam.
  3. Uzdot SK ODISEJS informēt LLŠF Valdi par maksimālo dalībnieku skaitu Baltijas čempionātā, lai varētu sacensības noorganizēt atbilstoši COVID-19 ierobežojumu noteikumu robežās, Nolikuma izstrādes nolūkā.
  4. Noskaidrot datumus, kuros ir pieejamas telpas NVO namā, lai varētu izsludināt Kopsapulces sasaukšanas datumu.
Kopsapulce 28.03.2020

Rīga

Atcelta!
Valdes sēde 13.02.2020.

Rīga

Arnis Podiņš, Jūlija Oleksejenko, Eduards Lapsiņš, Veronika Fomenko un Andrejs Derbakovs
1. Elektroniski pieņemto lēmumu apstiprināšana.
2. Par Sergeja Meļeškēviča nesportisko uzvedību Baltijas čempionātā
3. SK Savage Archers vēstule par LLŠF nebiedriem
4. Par Kopsapulces sasaukšanu
5. Par jaunu rekordu fiksēšanas kārtību
6. Par dalību 2020.gada WA sacensībās
7. Dažādi
Protokols

(publicēts 17.02.2020.)

Valdes sēde 5.11.2019.

Rīga

Eduards LapsiņšArnis Podiņš, Jūlija Oļeksejenko, Eduards Lapsiņš, Nikolajs Siņņikovs

1. Par elektroniski pieņemtajiem lēmumiem.
2. Par uzstādīto rekordu un izpildīto normatīvu apstiprināšanu.
3. Par 2020.gada sacensību kalendāru.
4.Par izlases kritērijiem un normatīviem.
5. Dažādi.
Protokols
(publicēts 07.02.2020.)
Valdes sēde 14.05.2019.

Rīga

Arnis Podiņš, Jūlija Oļeksejenko, Eduards Lapsiņš, Nikolajs Siņņikovs

1. Par delegāciju uz PČ.
2. Par delegāciju uz EJK-2.
3. Par sacensību kalendāru un sacensību rīkošanu.
4. Dažādi.
Protokols

(publicēts 27.05.2019)

Valdes sēde 23.04.2019.

Rīga

Arnis Podiņš, Jūlija Oļeksejenko, Eduards Lapsiņš, Agate Zālīte, Marina Rjabkova

1. Par delegāciju uz EJK-1.
2. Par delegāciju uz PČ.
3. Par rekordu reģistrāciju.
4. Par tiesnešu kategoriju piešķiršanu.
5. Par delegāciju uz Minsku.
6. Par alkahola lietošanu sacensību laikā.
7. Dažādi.
Protokols

(publicēts 24.04.2019)

Kopsapulce 30.03.2019.

Rīga

Kopsapulcei reģistrējušies 52 no 57 delegātiem ar lēmuma tiesībām balsojumos, kas pārstāv 15 no 16 biedriem, līdz ar to saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu Kopsapulce ir lemttiesīga.

1. Kopsapulces atklāšana un Kopsapulces vadītāja apstiprināšana.
2. Ziņojums par Kopsapulcē klātesošo biedru (delegātu) skaitu.
3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.
4. Kopsapulces darba kārtības apstiprināšana. Darba reglamenta apstiprināšana.
5. Apsveikumi un viesu uzrunas.
6. LLŠF prezidenta Arņa Podiņa ziņojums par 2018.gada pārskatu, un LLŠF 2019.gada budžeta projektu.
7. LLŠF revidenta ziņojums.
8. Debates par ziņojumiem, LLŠF 2018.gada pārskatu un LLŠF 2019.gada budžeta projektu.
9. Ziņojumu, 2018.gada pārskata un LLŠF 2019.gada budžeta projekta apstiprināšana.
10. Par SK YAMAMICHI lūgumu atbrīvot no biedru naudas maksas par 2017.gadu.
11. Par SK CURLAND ierosinājumu mainīt LLŠF statūtu 8.1 punktu, izsakot to šādā redakcijā: “8.1. Valde ir LLŠF izpildinstitūcija kas sastāv no pieciem Valdes locekļiem.
Valdes priekšsēdētājs ir arī LLŠF prezidents”.
Protokols

(publicēts 24.04.2019)

2018.gada pārskats (PDF)

Valdes sēde 13.03.2019.

Rīga

Arnis Podiņš, Jūlija Oļeksejenko, Eduards Lapsiņš, Mārtiņš Vītols, Modris Burkevics.

1. 2019.gada budžets
2. Dažādi
Protokols

(publicēts 24.04.2019)

Valdes sēde 12.02.2019.

Rīga

Piedalās: Arnis Podiņš, Jūlija Oļeksejenko, Eduards Lapsiņš, Mārtiņš Vītols, Modris Burkevics, Dmitrijs Lancovs.

1. Par sporta klašu normatīviem L un I loku klasēm
2. Par tiesnešu semināru, tiesnešu kategoriju piešķiršanu, tiesnešu pienākumiem un tiesībām.
3. Par tiesnešu izmitināšanu, transportu un ēdināšanu Baltijas un Latvijas čempionātos telpās
4. Par oficiālo kontrolšaušanu Olimpiskā loka klasei 5. Par rekordu reģistrēšanu N, L un I loku klasēm
6. Par kandidāu akreditāciju Eiropas 2.spēlēm Minskā
7. Dažādi:
-Par ikgadējās biedru Kopsapulces sasaukšanu;
-Par LLŠF iekšējiem kritērijiem atlasei Tokija 2020;
-Par delegācijas EJK-1 skaitlisko sastāvu;
-Par Ētikas kodeksa izstrādi;
-Par B kategorijas treneru atbilstības iesniegumiem;
-Par SK CURLAND vēstuli ar jautājumiem;
-Par SK CURLAND ierosinājumu Kopsapulcei

Protokols

(publicēts 22.02.2019)

Pielikumi:

Kritēriji Tokija 2020

Tiesnešu tiesības un pienākumi

Normatīvi

Valdes elektroniski pieņemtie lēmumi 2020.gada 16.janvārī

 

Apstiprināt BČ un LČ Nolikumus, apstiprināt tiesnešu kolēģijas BČ – Ringa Baltrusaite, Agate Zālīte, Inga Siksna, Jeļena Sergejeva, Viktors Avsjuks, 2 palīgtiesneši, LČ – Agate Zālīte, Mārtiņš Vītols, Jeļena Sergejeva, Kaspars Gailis, Viktors Avsjuks, 2 palīgtiesneši, LJČ – Ivo Lipste, Inga Siksna, Jeļena Sergejeva, Viktors Avsjuks, 2 palīgtiesneši, nodrošināt ēdināšana, nepieciešamības gadījumā dzīvošanu un ceļu, nodrošināt ar diplomiem, medaļām, printeri, papīru, piešķirt Kasparam Gailim 1.tiesneša kategoriju, arhivēt neaktuālos rekordus un uzsākt reģistrēt aktuālos (saskaņā ar WA noteikumu izmaiņām), izslēgt no LLŠF sastāva sporta klubus YAMAMICHI un TEBRAS LOKI ar 2020.gada 1.janvāri, uz iesnieguma pamata.

Valdes sēde 21.11.2018.

Rīga

Piedalās: Arnis Podiņš, Jūlija Oļeksejenko, Eduards Lapsiņš, Mārtiņš Vītols, Modris Burkevics, Vitālijs Solovjovs

1. Iesniegums par WA apvidus loka šaušanas sacensībām
2. Par 2019.gada sacensību kalendāru un sacensību formātu
3. Par izmaiņām pastāvošajos LLŠF šaušanas drošības noteikumos
4. Par pretendentu kritērijiem startam ES Minskā
5. Par kritērijiem startam WA Indoor sacensībās
6. Par Izlases sastāva finansēšanas nosacījumi 2019.gadā
7. Dažādi.

Protokols

(publicēts 01.12.2018.)

Valdes sēde 16.10.2018.

Rīga

Arnis Podiņš, Jūlija Oļeksejenko, Eduards Lapsiņš, Mārtiņš Vītols, Modris Burkevics, Elīna Lapsiņa

1. Par Apvidus loka šāvēju darba grupu
2. Par 2019.gada sacensību kalendāru
3. Par drošu sacensību organizēšanu apvidū
4. Par C kategorijas trenera atzinumu
5. Dažādi.

Protokols

(publicēts 24.10.2018.)

Valdes sēde 03.08.2018.

Bulgārija

Jūlija Oļeksejenko, Eduards Lapsiņš

1. Par Valsts izlasi EČ

Protokols

(publicēts 24.10.2018.)

Valdes sēde 09.07.2018.

Rīga

Arnis Podiņš, Jūlija Oļeksejenko, Eduards Lapsiņš

1. Par Valsts izlasi EGP
2. Par Valsts izlasi 3D

Protokols

(publicēts 24.10.2018.)

Valdes sēde 04.06.2018.
Rīga

Arnis Podiņš, Jūlija Oļeksejenko, Eduards Lapsiņš

1. Par Valsts izlasi EJČ

Protokols

(publicēts 24.10.2018.)

Valdes sēde 28.04.2018.
Salas pagasts

Arnis Podiņš, Jūlija Oļeksejenko, Eduards Lapsiņš

1. Par IZALON bloku iegādi
2. Par LV čempionāta pārcelšanu
3. Par komuflāžas krāsojumu
4. Par EJČ Grieķijā
5. Dažādi

Protokols

(publicēts 24.05.2018.)

Kopsapulce 10.03.2018
Rīga

Vada: Arnis Podiņš, Eduards Lapsiņš

Kopsapulcē piedalās biedri no 9 no 15 sporta klubiem: SK “AiM Archery”, SK “AMAZONES”, SK “ATLANTIS”, SK “CURLAND”, “DRLŠSK”, SK “FRAM” SK “Lindales uguns”, SK “ODISEJS”, SK “SAVAGE ARCHER”.

Darba kārtība:
1. Kopsapulces atklāšana un Kopsapulces vadītāja apstiprināšana.
2. Ziņojums par Kopsapulcē klātesošo biedru (delegātu) skaitu.
3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.
4. Kopsapulces darba kārtības apstiprināšana. Darba reglamenta apstiprināšana.
5. Apsveikumi un viesu uzrunas.
6. LLŠF prezidenta Arņa Podiņa ziņojums par 2017.gada pārskatu, un LLŠF 2018.gada budžeta projektu.
7. LLŠF revidenta ziņojums.
8. Debates par ziņojumiem, LLŠF 2017.gada pārskatu un LLŠF 2018.gada budžeta projektu.
9. Ziņojumu, 2017.gada pārskata un LLŠF 2018.gada budžeta projekta apstiprināšana.
10. Dažādi:

Protokols
Valdes sēde 25.01.2018.
Rīga

Arnis Podiņš, Jūlija Oļeksejenko, Eduards Lapsiņš

1. Par Kopsapulci
2. Par dalību starptautiskajās WA sacensībās
3. Par sacensību noteikumiem un kārtību
4. Par BČ telpās Nolikumu
5. Par saīsinājumu izmaiņām neaprīkota un tradicionālā loka klasēm
6. Dažādi

Protokols

(publicēts 29.01.2018.)

Valdes sēde 30.10.2017.
Rīga

Arnis Podiņš, Jūlija Oļeksejenko, Eduards Lapsiņš

1. Par atzinumu C kategorijas trenera sertifikāta saņemšanai
2. Par sacensību kalendāru 2018..ggadam
3. Par Apvidus loka šaušanas darba grupu
4. Par 2018..ggada budžeta prioritātēm
5. Par WA treneru kursiem
6. Par LOK finansējuma otrā pusgada sadalījumu
7. Par 2018..ggada Valsts izlases veid ošanas nosacījumiem
8. Dažādi

Protokols
Valdes sēde 22.07.2017.

Salas pagasts

Arnis Podiņš, Jūlija Oļeksejenko, Eduards Lapsiņš

1. Par atzinumu C kategorijas trenera sertifikāta saņemšanai
2. Par Valsts jaunatnes izlasi Eiropas kausa posmam Horvātijā
3. Par Ētikas kodeksu un Ētikas komisijas Nolikumu
4. Par Valsts izlasi startam Pasaules čempionātā Francijā (WA 3D)
5. Par Pasaules čempionātu Meksikā un WA Kongresu
6. Dažādi

Protokols
Valdes sēde  23.03.2017

Rīga

Arnis Podiņš, Jūlija Oļeksejenko, Eduards Lapsiņš, Līga Ilona Deņisenoka

1. LLŠF Viceprezidenta apstiprināšana

2. LLŠF Ģenerālsekretāra apstiprināšana

3. Darba grupu izveidošana

Protokols
Kopsapulce 23.03.2017

Rīga

Arnis Podiņš, Eduards Lapsiņš, Jūlija Oļeksejenko

Kopsapulcē piedalās biedri no 10 sporta klubiem: SK “ATLANTIS”, SK “CURLAND”, “DRLŠSK”, SK “FRAM” SK “ODISEJS”, SK “SAVAGE ARCHER”, SK “AMAZONES”, SK “STIEGRA”, “FREE WIND ARCHERS”, un SK “AiM Archery”.
Kopējais delegātu skaits: 48

6. LLŠF prezidenta Arņa Podiņa ziņojums par 2016. gada pārskatu un LLŠF 2017. gada budžeta projektu.
7. LLŠF revīzijas komisijas ziņojums.
8. Debates par ziņojumiem, LLŠF 2016.gada pārskatu un LLŠF 2017.gada budžeta projektu.
9. Ziņojumu, 2016.gada pārskata un LLŠF 2017.gada budžeta apstiprināšana.
10. LLŠF valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas
10.1) LLŠF valdes locekļu kandidātu programmas – prezentācijas.
10.2) Debates par kandidātu programmām.
10.3) LLŠF valdes locekļu vēlēšanas.
10.4) LLŠF revīzijas komisijas locekļu vēlēšanas.
11. Dažādi.
Protokols
 Valdes sēde  22.03.2017

Rīga

Arnis Podiņš, Jūlija Oļeksejenko, Eduards Lapsiņš 1. IFAA darba grupas iesnieguma izskatīšana
2. Par SK AiM Archery uzņemšanu LLŠF
3. Par klubu biedru skaitu atskaitēs
4. Par Starptautisko sacensību Nolikumiem un valodu
5. Par 2017.gada budžeta projektu
6. Par Kopsapulces organizēšanas gaitu
7. Par Rīgas čempionātu
8. Dažādi
Protokols
Valdes sēde 18.12.2016.
Rīga
Arnis Podiņš, Jūlija Oļeksejenko, Eduards Lapsiņš 1. Par sacensību Nolikumu apstiprināšanu
2. Par tautas sportam paredzēto finanču sadali
3. Dažādi
Protokols
Valdes sēde 16.10.2016.
Rīga
Arnis Podiņš, Jūlija Oļeksejenko, Eduards Lapsiņš 1. Par LLŠF adreses maiņu
2. Par ziemas čempionātiem
3. Par 2017.gada sacensību kalendāru
4. Dažādi
Protokols
Valdes sēde 12.06.2016.
Rīga
Arnis Podiņš, Jūlija Oļeksejenko, Eduards Lapsiņš 1. Par Pasaules kausa finansēšanu
2. Par LV izlasi 2017
3. Dažādi
Protokols
Kopsapulce 28.03.2016.
Rīga
Sapulcē piedalās septiņu federācijas biedru 29 pilnvarotie kopsapulces delegāti, kuri ir pilnvaroti balsot kopā ar 31 balsīm. Biedru sapulce ir lemtspējīga 3. Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas
4. Darba kārtības apstiprināšana
5. Statūtu redakcionālie labojumi saskaņā ar Sporta likumu (par Federācijas biedriem).
6. LLŠF 2015.gada Kopsapulces protokola apstiprināšana
7. LLŠF prezidenta ziņojums par gada pārskatu
8. LLŠF Revīzijas komisijas priekšsēdētāja ziņojums
9. 2015.gada Gada pārskata apstiprināšana
10. 2016.gada budžets (projekts) 11. Debates.
Protokols

2016.gada budžeta projekts

Valdes sēde 11.03.2016.
Rīga
Arnis Podiņš, Jūlija Oļeksejenko, Eduards Lapsiņš, Krišjānis Liepa, Agate Zālīte 1. Par Kopsapulci
2. Par budžetnaudas izlietošanu
3. Par izlasi
4 Dažādi
Protokols
Valdes sēde 17.02.2016.
Rīga
Arnis Podiņš, Jūlija Oļeksejenko, Eduards Lapsiņš, Krišjānis Liepa, Agate Zālīte 1. Par sporta zāles īri treniņnodarbībām
2. Par sporta klubu iesniegumiem
3. Par 2017.gada sacensībām telpās
4. Par Federācijas darbības tiesisko bāzi
5. Par WAE Kongresu
6. Dažādi
Protokols
Valdes sēde 22.12.2015.
Rīga
A.Podiņš, Jūl.Oļeksejenko, E.Lapsiņš 1. Par trenažieru zāles īri
2. Par mērķu iegādi
3. Par SK AMAZONES iesniegumu
4. Par sporta klašu normatīviem NL un TL loku klasēm
Protokols
Valdes sēde 04.11.2015. Rīga A.Podiņš, Jūl.Oļeksejenko, E.Lapsiņš, A.Zālīte, J.Kononova, M.Kazuss 1. Par 2016.gada izlases veidošanas principiem
2. Par sacensību kalendāro plānu
3. Par materiāli-tehnisko atbalstu izlases sportistiem
4. Par sportistu licenzēšanu
5. Iesniegumu izskatīšana
6. Par dopinga kontrolēm Federācijā
7. Dažādi
Protokols

1.pielikums (Izlases veidoshanas nosacijumi)

Valdes sēde 16.07.2015. Rīga A.Podiņš, Jūl.Oļeksejenko, E.Lapsiņš 1. Par inventāra atbalstu Ievai Mellei Protokols
Valdes sēde 30.06.2015. Rīga A.Podiņš, Jūl.Oļeksejenko, E.Lapsiņš, A.Zālīte 1. Par biedru kartēm
2. Finansējums LJO un EJK Roma
3. Par priekšlikumiem WA un WA Europa
4. Dažādi
Protokols
Valdes sēde 26.05.2015 Rīga A.Podiņš, Jūl.Oļeksejenko, E.Lapsiņš 1. Par sporta klasēm vingrinājumā Standart Round Protokols
Valdes sēde 8.04.2015. Rīga A.Podiņš, Jūl.Oļeksejenko, E.Lapsiņš 1. Iesniegumu izskatīšana
2. Federācijas sacensību organizēšanas kārtība
3. PČ Dānijā
4. LJO Nolikumu ofic.mājas lapā
5. Federācijas budžets
6. Antidopinga noteikumu ievērošana
7. Dažādi
Protokols
Kopsapulce 29.03.2015. Rīga Sapulces vadītājs: Arnis Podiņš
Protokolē: Agate Zālīte
1. Revidenta ievēlēšana 2014.gadam
2. 2014.gada kopsapulces protokola apstiprināšana
3. Gada pārskata apstiprināšana
4. Revidenta velēšanas 2015. un 2016.gadiem.
5. Debates
Protokols
Valdes sēde 30.01.2015 Rīga A.Podiņš, Jūl.Oļeksejenko, E.Lapsiņš, A.Zālīte 1. Par Latvijas kausu 2015
2. Par Latvijas jaunatnes čempionātu WA
3. Par budžetnaudas izlietojumu 2015
4. Par IFAA rekordu reģistrācijas kārtību
5. Par Latvijas čempionātu IFAA
6. Par Roberta Lācīša k-ga iesniegumu
7. Dažādi
Protokols
Valdes sēde 06.01.2015 Rīga A.Podiņš, Jūl.Oļeksejenko, E.Lapsiņš, A.Zālīte 1. Par Latvijas kausa 2014 uzvarētāju apbalvošanu
2. Par jaunu biedru uzņemšanu
3. Par IFAA darba grupas iesniegumu
4. Par Latvijas un Baltijas čempionātu Nolikumiem
Protokols
Valdes sēde 24.11.2014 Rīga A.Podiņš, Jūl.Oļeksejenko, E.Lapsiņš 1. Par LOV kandidātiem.
2. Par WA rekordiem.
3. Par IFAA rekordiem.
4. Par Latvijas Jaunatnes Olimpiādi.
5. Par Sacensību kalendāru 2015.
6. Par Valsts izlasi 2015.
7. Dažādi.
Protokols
Valdes sēde 05.06.2014 Rīga A.Podiņš, Jūl.Oļeksejenko, E.Lapsiņš 1. Par Eiropas čempionātu.
2. Par Galveno tiesnesi Rīgas čempionātam.
Protokols
Kopsapulce 30.03.2014
Rīga
Sapulces vadītājs: Arnis Podiņš
Protokolē: Eduards Lapsiņš
Debatēm pieteikušies: nav
Dienas kārtība:
1. LLŠF Prezidenta uzruna,
2. 2013.gada Kopsapulces protokola apstiprināšana,
3. 2013.gada pārskata apstiprināšana,
4. Biedru naudas lieluma izmaiņas
Protokols
Valdes sēde 13.03.2014 Rīga A.Podiņš, Jūl.Oļeksejenko, E.Lapsiņš 1. Par biedru naudām.
2. Par Federācijas rīkotajām sacensībām.
3. Par Baltijas čempionātu telpās 2014
4. Par Kopsapulces sasaukšanu
5. Par budžetnaudas izlietošanu
6. Dažādi
Protokols
Valdes sēde 20.12.2013
Rīga
A.Podiņš, Jūl.Oļeksejenko, E.Lapsiņš 1. Sportisko normatīvu izskatīšana
2. Dažādi
Protokols

Normatīvi

Valdes sēde 24.09.2013
Rīga
Jūl.Oļeksejenko, A.Podiņš, E.Lapsiņš 1. Tiesnešu kvalifikācijas kategorijas piesķiršana
2. SK STIEGRA iesnieguma izskatīšana
3. 2014.gada sacensību kalendārs
4. Rekordu apstiprināšana
Protokols
Valdes sēde 20.06.2013
Rīga
Jūl.Oļeksejenko, A.Podiņš, E.Lapsiņš 1. Iesniegumu izskatīšana
a) SK ATLANTIS par A klases sporta speciālista atzinuma izsniegšanu A.Oļeksejenko
b) SK SAVAGE ARCHERS par biedru karšu izsniegšanu
c) SK ODISEJS par sacensību Ventspils bultas 2013 organizēšanu
d) SK STIEGRA par sacensību Siguldas spieķis iekļaušanu Federācijas oficiālajā kalendārā
e) SK FRAM par uzņemšanu LLŠF
Protokols
Valdes sēde 26.05.2013
Rīga
Jūl.Oļeksejenko, A.Podiņš, E.Lapsiņš 1. Par Latvijas jaunatnes Olimpiādes rīkošanu Protokols
Valdes sēde 23.03.2013
Rīga
Jūl.Oļeksejenko, A.Podiņš, E.Lapsiņš 1. Amatpersonu vēlēšanas Protokols
Kopsapulce 22.03.2013 Rīga Sapulces vadītājs: Eduards Lapsiņš
Protokolē: Oksana Jurčenko
Prezidijs: Jūlija Oļeksejenko
Debatēm pieteikušies: Juris Novožilovs, Agate Zālīte, Redžinalds Pučko, Jānis Bērziņš sen., Viktors Avsjuks, Aleksandrs Čistovs.
1. LLŠF Prezidenta uzruna;
2. Gada pārskata apstiprināšana;
3. LLŠF amatpersonu pilnvaru nolikšana;
4. Jauno LLŠF amatpersonu kandidātu izvirzīšana;
5. Debates;
6. LLŠF jauno amatpersonu vēlēšanas;
7. LLŠF jauno amatpersonu uzruna.
Protokols
Valdes sēde 16.03.2013
Rīga
Jūl.Oļeksejenko, E.Lapsiņš 1. Par Kopsapulces organizēšanas gaitu
2. Par sacensībām „Ventspils bultas”
3. Par Eiropas rekordiem
4. Par prasībām loka šaušanas speciālistiem
5. Par vēstuli Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei
Protokols
Valdes sēde 16.02.2013
Rīga
J.Oļeksejenko, E.Lapsiņš 1. Par biedra izslēgšanu
2. Par Federācijas biedra statusu
3. Par kopsapulces sasaukšanu
4. Par EČ dalībniekiem
5. Dažādi
Protokols
Valdes sēde 28.11.2012
Rīga
J.Oļeksejenko, E.Lapsiņš 1. Par jauniem rekordiem
2. Par sacensību „Rīgas Kauss” sagatavošanu
Protokols
Valdes sēde  1.08.2012
Rīga
J.Oļeksejenko, E.Lapsiņš  1. Par jauniem rekordiem
2. Par vēstuli Eiropas klubu kausa organizatoriem
3. Par biedru kartēm
4. LOK asamblejas delegāti
 Protokols
Valdes sēde 16.05.2012
Rīga
J.Oļeksejenko, E.Lapsiņš 1. Par Valsts izlasi EČ
2. Par Latvijas Olimpiādi
3. Dažādi
Protokols
Valdes sēde 28.02.2012 Rīga J.Oļeksejenko, E.Lapsiņš 1. Par jaunu biedru uzņemšanu
2. Par Valsts budžeta finansējuma izlietošanu
3. Dažādi
Protokols
Valdes sēde 04.01.2012
Rīga
A.Dūša, J.Oļeksejenko, E.Lapsiņš 1. Jaunu loka šaušanas sporta Klubu uzņemšana LLŠF Protokols
Valdes sēde 08.11.2011
Rīga
J.Oļeksejenko, E.Lapsiņš 1. Rekordi un sporta klases
2. Dažādi
Protokols
Kopsapulce 14.05.2011 Babītes nov. Sapulces vadītājs: Eduards Lapsiņš
Protokolē: Oksana Jurčenko
Balsu skaitītāja: Anete Kreicberga
Prezidijs: Jūlija Oļeksejenko, Anseds Dūša, Eduards Lapsiņš
1. Federācijas prezidenta Anseda Dūšas, grāmatvedes Sarmītes Lipstes un ģenerālsekretāra Eduarda Lapsiņs uzrunas.
2. Gada pārskata apstiprināšana
3. Debates, neuzticības izteikšana LLŠF prezidentam Ansedam Dūšam.
4. Dažādi. Revidenta vēlēšanas.
Protokols
Valdes sēde 03.05.2011
Rīga
J.Oļeksejenko, E.Lapsiņš, A.Zālīte 1. Rīgas kauss
2. Kluba Savage archer vēstule
3. Kopsapulce
4. Normatīvi
Protokols
Valdes sēde 27.04.2011
Rīga
J.Oļeksejenko, E.Lapsiņš 1. Normatīvi
2. Rekordi un sporta klases
3. Sacensību LLŠF kausa izcīņas Nolikums
4. Dažādi
Protokols
Kopsapulce 15.05.2010
Babītes nov.
Jūlija Oļeksejenko, Anseds Dūša 1. Par Federācijas iestāšanos Paraolimpiskajā komitejā
2. Par vasaras bāzes labiekārtošanu
3. Par gada pārskatu
4. Par SK ODISEJS lūgumu
5. Amatpersonu vēlēšanas
6. Dažādi
Protokols