IFAA noteikumu izmaiņas

No 2019.gada ir stājušās spēkā izmaiņas Starptautiskās Apvidus loka šaušanas asociācijas (IFAA) noteikumos.

Galvenās izmaiņas:

 • BB un BH grupas drīkst izmantot personīgos pierakstus.
 • BU drīkst izmantot pie tēmekļa piestiprinātu gaismas ierīci, lai izgaismotu tēmekļa punktus (pinus), un drīkst izmantot pinu tēmekli ar tajā iestiprinātu lēcu.
 • Tiek pievienota senjoru grupa (65+), senjori drīkst startēt arī veterānu un pieaugušo klasēs pēc izvēles. Nevar iegūt A, B, C klases.
 • Mainīti vecumi grupām:
  • Jaunieši (young adults) – 17-20 (bija 17-18)
  • Pieaugušie (adults) – 21-54 (bija 19-55)
  • Veterāni (veteran) – 55-64 (bija 55+)
  • Senjori (senior) – 65+
 • Visās vecuma grupās tiek pievienoti visi loki / šaušanas stili (turpmāk arī bērni (cubs) var šaut ar medību un vēsturiskajiem lokiem – BH, HB).
 • Turnīra direktors (galvenais tiesnesis) var norīkot “atbildīgus pieaugušos”, kuri pavada bērnu grupas (vai jebkuru grupu, kurai nepieciešama vadība), “atbildīgajiem pieaugušajiem” ir jābūt sertificētiem, ja to prasa vietējā likumdošana, un ir jābūt ar IFAA noteikumu pamatzināšanām. Bērniem jāšauj sacensībās telpās jāšauj tikai savās grupās atsevišķi no citām grupām un tikai sacensību direktora ieceltie “atbildīgie pieaugušie” drīkst atrasties sacensību laukumā divus jardus aiz šaušanas līnijas šaušanas laikā un drīkst palīdzēt skaitīt rezultātu un izvilkt bultas no vairoga, bet nedrīkst palīdzēt treneriem/instruktoriem labot inventāru vai dot norādes šāvējiem.
 • Expert Field raundā distances ir tādas pašas kā Field raundā , bet punkti tiek skaitīti no 1-5 (nevis 3-5 kā Field raundā)

IFAA noteikumu grāmata 2019-2020 (PDF, ENG)

Noteikumu kopsavilkums