Klubi

Saskaņā ar “Sporta likuma” 10.panta pirmo daļu – sporta federācijas biedri ir tikai juridiskas personas.

Noteikumi uzņemšanai federācijā ir lasāmi šeit.

Latvijas Loka šaušanas federācijas oficiāli reģistrēto biedru saraksts: