Sākas pieteikšanās Latvijas Jaunatnes olimpiādei

Latvijas olimpiskās komitejas mājas lapā ir publicēts nolikums Latvijas Jaunatnes olimpiādei.

2019.gada Latvijas Jaunatnes Olimpiādes sacensības loka šaušanā notiks 6.jūlijā, Jelgavā, Lielupes pļavā pretim Jelgavas pilij.

Sacensībās var piedalīties Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji, kuri dzimuši 2001.-2004.gadā.

Dalībniekus saskaņā ar Nolikumu Olimpiādes sacensībām piesaka pašvaldības komandas vadītājs līdz 2019.gada 14.jūnijam plkst.24:00. Dalībnieks var pārstāvēt tikai vienu pašvaldību.

Sacensību programma:

  • 5.jūlijā no 17.00 – 18.30 Neoficiālā piešaude
  • 5.jūlijā vakarā Olimpiādes atklāšanas ceremonija (olimpiskās uguns iedegšana, gājiens, uguņošana)
  • 6.jūlijā no 09.00 – 10.00 Oficiālā piešaude (paralēli tehniskā komisija)
  • 6.jūlijā no 10.00 – 13.00 Kvalifikācija (vingrinājums Standart Round 72 ieskaites šāvieni – 36 šāvieni (12×3) no 50m distances un 36 šāvieni (12×3) no 30m distances, pa 122cm mērķi ar olimpisko/rekursīvo loku)
  • 6.jūlijā no 14.00 – 18.00 Individuālās un MIX komandu turnīrcīņas (SET sistēmā no 30m distances pa 122cm mērķi)