Terminu vārdnīca

All | A B C E G Ī K L M N P R S T U V W Y
There are 1 names in this directory beginning with the letter Ī.
Īkšķa gredzens
(angļu: Thumb ring) Gredzens ar nelielu iedobi stiegrai, tiek lietots uz īkšķa un tur stiegru loka atvilkšanas laikā. Tiek lietots Āzijas un Austrumu valstu tradicionālajā loka šaušanā.

___________________________________________________________________________

Terminu vārdnīcai izmantots tulkojums no WA treneru rokasgrāmatā (1.līmenis) pieejamā terminaloģijas saraksta (25.-32 lpp.).