Terminu vārdnīca

All | A B C E G Ī K L M N P R S T U V W Y
There are 9 names in this directory beginning with the letter A.
Angļu garais loks
(angļu: Longbow, English longbow) Tradicionālais loks, kas bija ļoti populārs viduslaiku Anglijā. Parasti ir vismaz 6 pēdas (1.8m) garš, apaļa profila loks ar kaula uzgaļiem stiegras cilpu vietās un izgatavots no īves koka vai līdzīga materiāla. Stiegrai izmantoja kaņepes, linu vai zīdu.
Apaču metode
(angļu: Apache method) Tēmēšanas metode gar bultas korpusu.
Apaču stila stiegras satvēriens
(angļu: Apache string grip) Trīs pirkstu izmantošana loka stiegras atvilkšanai, visi trīs pirksti atrodas zem bultas. Parasti izmanto kopā ar metodi tēmēšanai gar bultas korpusu.
Apelācijas komisija
(angļu: Jury of Appeal) pārrauga sacensību godīgu norisi, izskata dalībnieku iesniegtās apelācijas.
Apvidus loka šaušana
(angļu: Field Archery) Loka šaušanas sacensību veids ārā, kas tiek organizēts paugurainā un mežainā apvidū ar mainīgiem mērķu izmēriem un mainīgām šaušanas distancēm. Loka šāvēji iet no mērķa uz mērķi līdz tiek izšauts pilns raunds.
Arbalets jeb stops
(Angļu: Arbalest, crossbow) Loks, kas novietots horizontāli uz roktura un kura šaušanas veids ir līdzīgs šaušanai ar šauteni/bisi.
Atlikts šāviens
(angļu: Let down) Loka stiegras atgriešana miera stāvoklī pēc stiegras atvilkšanas neatbrīvojot stiegru (neizšaujot).
Atvilciena garums
(Angļu: Draw length) Personīgais atvilciena garums, kurš tiek mērīts katram loka šāvējam individuāli atvelkot loku pilnā garumā. Mēra no bultas astītes iekšpuses līdz loka roktura iekšpusei (vieta, kur roka balsta rokturi), pieskaitot 1 3/4 collu (jeb 45mm), kas lielākajai daļai loku sakrīt ar loka roktura ārpusi.
Atvilciena spēks
(Angļu: Draw weight) Enerģijas daudzums, kas nepieciešams, lai atvilktu loku līdz noteiktajam atvilciena garumam (tiek mērīts mārciņās - lbs (pounds)).

___________________________________________________________________________

Terminu vārdnīcai izmantots tulkojums no WA treneru rokasgrāmatā (1.līmenis) pieejamā terminaloģijas saraksta (25.-32 lpp.).