Terminu vārdnīca

All | A B C E G Ī K L M N P R S T U V W Y
There are 6 names in this directory beginning with the letter B.
Bultas cietība
(angļu: Spine, Arrow spine) Bultas lokanības mērvienība. Visbiežāk tiek mērīta bultas lieces novirze bultas korpusam, kura abi gali atbalstīti 28 collu attālumā un uz kura tiek uzkarināts noteikts smagums (visbiežāk 880 grami). Jāņem vērā, ka dažādiem ražotājiem mērvienības var atšķirties.
Bultas garums
(Angļu: Actual arrow length) Personīgais loka šāvēja bultas garums. Mēra no bultas astītes iekšpuses līdz bultas korpusa beigām (šis mērījums neiekļauj bultas metāla uzgali).
Bultas korpuss
(angļu: Shaft) Bultas galvenā sastāvdaļa - karbona vai alumīnija trubiņa vai blīvs koka dībelis.
Bultas spārniņi
(angļu: Vane) Putnu spalvu vai plastmasas stabilizatori, kas tiek pielīmēti bultas korpusam.
Bultas uzgalis
(angļu: Point, Pile, Pyle, Arrowhead) Metāla gals, kas atrodas bultas priekšgalā (vēsturiski izmantoja arī akmens un kaula uzgaļus).
Bultu maks
(angļu: Quiver) Bultu turētājs, kas var būt valkājams uz loka šāvēja jostas vai muguras, novietojams uz zemes vai pievienots pie medību loka.

___________________________________________________________________________

Terminu vārdnīcai izmantots tulkojums no WA treneru rokasgrāmatā (1.līmenis) pieejamā terminaloģijas saraksta (25.-32 lpp.).