Terminu vārdnīca

All | A B C E G Ī K L M N P R S T U V W Y
There are 2 names in this directory beginning with the letter G.
Galvenais tiesnesis
(angļu: Main judge, Head judge, Chairperson of the Judges) nodrošina sacensību godīgu norisi, notur sanāksmes, dod norādījumus sacensību organizatoriem, tehniskajiem delegātiem, sacensību vadītājam, laukuma tienešiem un komandu menedžeriem.
Greini
(angļu: Grain) Maza mērvienība, kura tiek izmantota sverot bultu komponentes. (1 grams = 15.432 358 353 gr).

___________________________________________________________________________

Terminu vārdnīcai izmantots tulkojums no WA treneru rokasgrāmatā (1.līmenis) pieejamā terminaloģijas saraksta (25.-32 lpp.).