Terminu vārdnīca

All | A B C E G Ī K L M N P R S T U V W Y
There are 14 names in this directory beginning with the letter L.
Labās rokas šāvējs
(angļu: Right hand archer) Loka šāvējs, kurš loku tur kreisajā rokā, stiegru atvelk ar labo roku un tēmē ar labo aci.
Ligzdiņa
(angļu: Nocking point) Uz loka stiegras atzīmēta pozīcija, kur tiek ievietota bultas astīte pirms loka atvilkšanas un izšaušanas.
Līmeņrādis
(angļu: Level, Bubble) Līmenrādis, kas pievienots loka tēmeklim un palīdz loka šāvējam noturēt loka vertikālo pozīciju. Ļoti izplatīts kompaktlokiem, bet nav atļauts sacensībās lietot rekursīvajiem lokiem.
Lineāls
(angļu: Bow square, string gauge, bow gauge, fistmele gauge) Mērinstruments, kuru īslaicīgi piestiprina loka steigrai un novieto uz plauktiņa, lai varētu nomērīt dažādus aspektus loka/stiegras regulējumā - ligzdiņas augstumu, tilleri, kisera vai stiegras actiņas novietojumu, plundžera novietojumu u.c.
Līnijtiesnesis
(angļu: line judge) nodrošina drošības noteikumu ievērošanu šaušanas laikā, dod norādījumus sportistiem turnīrcīņu laikā atrodoties uz šaušanas līnijas un dod signālu šaušanas vadītājam par sportistu gatavību cīņai.
Loka bāze
(Angļu: Bracing height, Brace height) Distance no stiegras līdz loka roktura iekšpusei (vietā, kur to balsta roka) lokam, kuram ir uzlikta stiegra, bet tas nav atvilkts.
Loka pleci
(angļu: limbs) Loka sastāvdaļas, kas saliecas, kad loka stiegra tiek atvilkta un dod dzenošo spēku bultai.
Loka roka
(Angļu: Bow arm) Roka, kas tur loka rokturi.
Loka rokturis
(angļu: Riser) Loka centrālā daļa, kurai tiek pievienoti loka pleci. (angļu: Handle) Loka un roktura (riser) centrālā daļa, kuru tur loka šāvējs.
Loka šāvējs
(angļu: archer) Persona, kura šauj ar loku un bultām.
Loka statīvs
(angļu: bow stand) Statīvs, kurā tiek novietots sacensībām vai treniņam sagatavots un nostiegrots loks šaušanas starplaikos.
Loka svari
(angļu: Bow scale). Ierīce, ar kuru var nomērīt loka atvilciena spēku. Atvilciena spēku mēra mārciņās (lbs).
Loka svars
(angļu: Mass weight) Svars jebkurai loka daļai, ekipējumam vai visam lokam noliekot uz svariem, tiek lietots raksturojot loku. Nejaukt ar atvilciena spēku.
Loku meistars
(angļu: Bowyer) Persona, kura izgatavo un labo lokus.

___________________________________________________________________________

Terminu vārdnīcai izmantots tulkojums no WA treneru rokasgrāmatā (1.līmenis) pieejamā terminaloģijas saraksta (25.-32 lpp.).