Terminu vārdnīca

All | A B C E G Ī K L M N P R S T U V W Y
There are 2 names in this directory beginning with the letter N.
Neaprīkota bulta
(angļu: Bare shaft) Bulta bez spārniņiem
Neaprīkots loks
(angļu: Barebow) Loka klase, kurā aizliegts izmantot loku ar tēmekli un lēmekļa atzīmēm, ar gariem stabilizatoriem un citu aprīkojumu. WA noteikumi neaprīkota loka klasei lasāmi šeit

___________________________________________________________________________

Terminu vārdnīcai izmantots tulkojums no WA treneru rokasgrāmatā (1.līmenis) pieejamā terminaloģijas saraksta (25.-32 lpp.).