Terminu vārdnīca

All | A B C E G Ī K L M N P R S T U V W Y
There are 4 names in this directory beginning with the letter P.
Piešaude
(angļu: Warm-up, Practice) Laiks pirms sacensību sākuma, kurā ir iespēja sacensību vietā iesildīties, pārbaudīt inventāra gatavību un piešaut tēmekli, veicot korekcijas atbilstoši laika apstākļiem un citiem faktoriem.
Pirkstu sargs
(angļu: Finger tab, Tab) Ādas gabals, kas tiek lietots rokai, kura velk loka stiegru, lai aizsargātu pirkstus un nodrošinātu vienmērīgāku stiegras atbrīvošanu.
Plauktiņš
(angļu: Arrow rest, arrow shelf) Pie loka piestiprināta ierīce vai horizontāls iegriezums loka rokturī, kas nodrošina kontakta un balsta vietu bultai.
Plundžeris
(angļu: Plunger button, berger button, pressure button, button). Ierīce, kas tiek ieskrūvēta tam paredzētā vietā loka rokturī nedaudz virs plauktiņa un var tikt regulēta, lai palīdzētu iegūt vēlamo bultas lidojumu.

___________________________________________________________________________

Terminu vārdnīcai izmantots tulkojums no WA treneru rokasgrāmatā (1.līmenis) pieejamā terminaloģijas saraksta (25.-32 lpp.).