Terminu vārdnīca

All | A B C E G Ī K L M N P R S T U V W Y
There are 7 names in this directory beginning with the letter T.
Tehniskā komisija
(angļu: Equipment Inspections, Tehnical commision) Laiks pirms sacensībām, kad dalībniekam ir jāuzrāda savs inventārs (un arī apģērbs) sacensību tiesnešiem, lai veiktu pārbaudi par atbilstību starptautiskajiem (vai sacensību) noteikumiem.
Tēmekļa kuģītis
(angļu: Sight block) Kustīga loka tēmekļa daļa, pie kuras piestiprināts tēmekļa punkts. Kuģīti var kustināt augšup lejup atkarībā no šaušanas distances.
Tēmeklis
(angļu: Bow sight) Dažādu dizainu ierīce, kas tiek piestiprināta pie loka un kura palīdz loka šavējam tēmēt.
Tēmēšanas logs
(angļu: Sight window) Padziļinājuma zona loka rokturī virs loka turēšanas vietas, lai nodrošinātu tēmēšanu loka plaknē.
Tilleris
(angļu: Tiller) Starpības mērījums starp noteiktu punktu uz augšējā un apakšējā pleca līdz stiegrai. Vairumam loku ir regulējamas plecu skrūves, kas palīdz pielāgot tilleri. Parasti iesaka, ka mērijums augšējam pleca, par 4-9mm pārsniedz apakšējā pleca mērījumu.
Toxophilus
Nosaukums pirmajai grāmatai par loka šaušanas apmācību, ko 1544.gadā uzrakstīja Rodžers Ašhams (Roger Ascham), Anglijas Karalienes Elizebetes I loka šaušanas treneris.
Tukšais šāviens
(Angļu: Dry-fire) Loka stiegras atlaišana bez bultas (vai ar bojātu bultu). Tukšā šāviena laikā var tikt bojāts loks un/vai stiegra.

___________________________________________________________________________

Terminu vārdnīcai izmantots tulkojums no WA treneru rokasgrāmatā (1.līmenis) pieejamā terminaloģijas saraksta (25.-32 lpp.).