Epidemioloģiskās drošības pasākumi no 20.augusta

Informējam, ka šī gada 17. augustā valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – Noteikumi), kas stājas spēkā šodien, 20. augustā.

Vēršam uzmanību, ka lai regulējumu padarītu vieglāk uztveramu un mazinātu tiesību normu sadrumstalotību, no Noteikumiem ir svītrota III. nodaļa, kas līdz šim noteica izglītības un sporta procesa organizēšanas un norises nosacījumus, attiecīgās tiesību normas pārceļot uz jaunveidoto VI.1 nodaļu. Līdz ar to lūdzam ņemt vērā, ka mainījusies arī līdzšinējo normu numerācija Noteikumos.

Attiecībā uz sporta procesa norisi, Noteikumu grozījumos pamatā ir saglabāts līdzšinējais iekštelpu un ārtelpu sporta treniņu, kā arī ārtelpu sporta sacensību regulējums un skatītāju līdzdalības nosacījumi, atsevišķās pozīcijās ar nelieliem precizējumiem. Taču būtiskākās izmaiņas ir attiecībā uz iekštelpu sporta sacensībām – apstiprinātie grozījumi paredz paplašināt iespēju organizētā un kontrolētā veidā iekštelpās organizēt sporta sacensības. Tādejādi, ievērojot Noteikumos noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, tai skaitā, sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, kā arī interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamie, kuriem pēdējās nedēļas laikā veiktais Covid-19 tests ir negatīvs, tad šādas sporta sacensības, ja tās būs iekļautas attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītās sporta federācijas sacensību kalendārā, turpmāk drīkstēs notikt arī iekštelpās. Noteikumu grozījumi arī paredz, ka gadījumā, ja sporta sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, tad šādas sporta sacensības drīkst notikt bez papildus ierobežojumiem. Tāpat grozījumos precizēts sportistu minimālais vecums dalībai starptautiskās sporta sacensībās (7 gadi līdzšinējo 10 gadu vietā).

Papildus informācija – https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/jauno-macibu-gadu-klatiene-saks-visas-izglitibas-pakapes

Noteikumu grozījumi pilnā apjomā – https://www.vestnesis.lv/op/2021/159.18

Aktuālā Noteikumu redakcija (spēkā no šodienas, 20. augusta) – https://likumi.lv/ta/id/315304