Sacensību veidi (vingrinājumi) pēc IFAA noteikumiem

Field Round

targets_-_IFAA_-_fieldTrase tiek iekārtota mežos, laukos, parkos, vēlams izteikts reljefs, lai būtu iespējams šaut uz augšu un uz leju. 28 mērķu aplis, var iekārtot arī 2×14 mērķu trasi.

 • Šauj ar 4 bultām un skaita kopējo rezultātu.
  Iekšējais melnais – 5 punkti, baltais – 4 punkti, ārējais melnais – 3 punkti.
 • Marķieri (stabiņi) tiek apzīmēti ar baltu krāsu.
 • Maksimālais punktu skaits – 560.
 • Marķētas distances (zināmi attālumi).

Mērķu izmērs un skaits 14 mērķu trasē (28 mērķu trasē atkārto divreiz):

Mērķa izmērs Marķieru stabiņu skaits Seniors/Veterans/ Adults/Young Adults Juniors Cubs
65cm

65cm

65cm

65cm

50cm

50cm

50cm

50cm

50cm

35cm

35cm

35cm

35cm

20cm

4

1

1

1

4

4

1

1

1

1

1

1

1

4

80-70-60-50 yds

65 yds

60 yds

55 yds

45-40-35-30 yds

35-35-35-35 yds

50 yds

45 yds

40 yds

30 yds

25 yds

20 yds

15 yds

35-30-25-20 ft

50 yds

50 yds

45 yds

40 yds

as adult

as adult

as adult

as adult

as adult

as adult

as adult

as adult

as adult

as adult

30-25-20-15 yds

30 yds

25 yds

20 yds

20 yds

20 yds

20 yds

15 yds

15-15-15-15 yds

10 yds

10 yds

10 yds

10 yds

20 ft

Hunter Round

targets_-_IFAA_-_hunterTrase tiek iekārtota mežos, laukos, parkos, vēlams izteikts reljefs, lai būtu iespējams šaut uz augšu un uz leju. 28 mērķu aplis, var iekārtot arī 2×14 mērķu trasi.

 • Šauj ar 4 bultām un skaita kopējo rezultātu.
  Baltais – 5 punkti, melnais – 4,3  punkti.
 • Marķieri (stabiņi) tiek apzīmēti ar sarkanu krāsu.
 • Maksimālais punktu skaits – 560
 • Marķētas distances (zināmi attālumi).

Mērķu izmērs un skaits 14 mērķu trasē (28 mērķu trasē atkārto divreiz):

Mērķu izmērs Marķieru stabiņu skaits Seniors/Veterans/ Adults/Young Adults Juniors Cubs
65cm

65cm

65cm

50cm

50cm

50cm

50cm

50cm

35cm

35cm

35cm

35cm

35cm

20cm

4

4

4

4

1

1

1

4

4

4

2

2

2

1

70-65-61-58 yds

64-59-55-52 yds

58-53-48-45 yds

53-48-44-41 yds

48 yds

44 yds

40 yds

36-36-36-36 yds

32-32-32-32 yds

28-28-28-28 yds

23-20 yds

19-17 yds

15-14 yds

11 yds

50 yds

50 yds

45 yds

41 yds

as adult

as adult

as adult

as adult

as adult

as adult

as adult

as adult

as adult

as adult

30-25-20-15 yds

30 yds

25 yds

20 yds

20 yds

20 yds

20 yds

15 yds

15-15-15-15 yds

10 yds

10 yds

10 yds

10 yds

20 ft

Animal Round ar marķētām distancēm

Trase tiek iekārtota mežos, laukos, parkos, vēlams izteikts reljefs, lai būtu iespējams šaut uz augšu un uz leju. 28 mērķu aplis, var iekārtot arī 2×14 mērķu trasi. Iespējams uzstādīt rekordus.

Maksimāli 3 šāvieni, šauj līdz trāpa (ja trāpa pirmo bultu, vairs nešauj, ja ir šaubas vai ir trāpījums šauj vēlreiz, tādēļ visām bultām jābūt atzīmētām ar līnijām (pirmā, otrā, trešā), lai noteiktu, ar kuru pēc kārtas izšauto bultu ir bijis trāpījums, no tā ir atkarīgs punktu skaits).

 • Punktu skaitīšana:
  1. bulta – trāpījums sirdī – 20 punkti, ķermenī – 18 punkti
  2. bulta – trāpījums sirdī – 16 punkti, ķermenī – 14 punkti
  3. bulta – trāpījums sirdī – 12 punkti, ķermenī – 10 punkti
  Trāpījums astēs, kājās un ragos punktus nedod.

Mērķu izmērs un skaits 14 mērķu trasē (28 mērķu trasē atkārto divreiz):

Mērķa grupa Mērķu skaits trasē Šaušanas distances
1.grupa 3
 • Senjori (S), veterāni (V), Pieaugušie (A), Jaunieši (YA): Trīs 5 jardu walk-up ar pirmo marķieri starp 60 un 40 jardiem (3 marķieri)
 • Juniori (J): Tikai pieaugušo tuvākais marķieris
 • Bērni (C): 1x 30-25-20 jardu walk-up, 1x 30 y, 1x 25y
2.grupa 3
 • Senjori (S), veterāni (V), Pieaugušie (A), Jaunieši (YA): Trīs 3 jardu walk-up ar pirmo marķieri starp 45 un 30 jardiem (3 marķieri)
 • Juniori (J): Tāpat kā pieaugušajiem
 • Bērni (C): 3x 20y
3.grupa 4
 • Senjori (S), veterāni (V), Pieaugušie (A), Jaunieši (YA): Četri vienas pozīcijas marķieri starp 35 un 20 jardiem
 • Juniori (J): Tāpat kā pieaugušajiem
 • Bērni (C): 1x 20y, 2x 15y, 1x 10y
4.grupa 4
 • Senjori (S), veterāni (V), Pieaugušie (A), Jaunieši (YA): Četri vienas pozīcijas marķieri starp 20 un 10 jardiem
 • Juniori (J): Tāpat kā pieaugušajiem
 • Bērni (C): 3x 10y, 1x 20 ft

4 mērķu grupas –
1. grupa – augstākā trāpījuma zona ir 229×368 mm (briedis, alnis, liela mežacūka, lācis).
2. grupa – augstākā trāpījuma zona ir 178×267 mm (mežacūka, stirna, kalnu kaza, vilks)
3. grupa – augstākā trāpījuma zona ir 114×178 mm (lapsa, vilks, jenots, maza mežacūka, ūpis, bebrs)
4. grupa – augstākā trāpījuma zona ir 64×92 mm (zaķis, lapsa, pīle, vārna, fazāns).

Marķieri (stabiņi) tiek apzīmēti ar dzeltenu krāsu.

Maksimālais punktu skaits – 560.

Animal Round ar nemarķētām distancēm

Trase tiek iekārtota mežos, laukos, parkos, vēlams izteikts reljefs, lai būtu iespējams šaut uz augšu un uz leju. 28 mērķu aplis, var iekārtot arī 2×14 mērķu trasi. Nav iespējams uzstādīt rekordus. Var šaut gan pa 2D papīra mērķiem, gan pa 3D mērķiem.

Šaušanas noteikumi, mērķu grupas un punktu skaitīšana tāda pati kā marķētajam Animal round.

Mērķu izmērs un skaits 14 mērķu trasē (28 mērķu trasē atkārto divreiz):

Mērķa grupa Mērķu skaits trasē Šaušanas distances
1.grupa 3
 • Senjori (S), veterāni (V), Pieaugušie (A), Jaunieši (YA): Trīs 5 jardu walk-up ar pirmo marķieri starp 60 un 40 jardiem (3 marķieri)
 • Juniori (J): Tikai pieaugušo tuvākais marķieris
 • Bērni (C): Trīs 5 jardu walk-up ar pirmo marķieri max 30 jardu attālumā (3 marķieri)
2.grupa 3
 • Senjori (S), veterāni (V), Pieaugušie (A), Jaunieši (YA): Trīs 3 jardu walk-up ar pirmo marķieri starp 45 un 30 jardiem (3 marķieri)
 • Juniori (J): Tāpat kā pieaugušajiem
 • Bērni (C): Trīs viena marķiera mērķi max 25 jardi
3.grupa 4
 • Senjori (S), veterāni (V), Pieaugušie (A), Jaunieši (YA): Četri vienas pozīcijas marķieri starp 35 un 20 jardiem
 • Juniori (J): Tāpat kā pieaugušajiem
 • Bērni (C): Četri viena marķiera mērķi max 20 jardi
4.grupa 4
 • Senjori (S), veterāni (V), Pieaugušie (A), Jaunieši (YA): Četri vienas pozīcijas marķieri starp 20 un 10 jardiem
 • Juniori (J): Tāpat kā pieaugušajiem
 • Bērni (C): Četri viena marķiera mērķi max 10 jardi

3D Hunting Round (šauj 1 bultu)
3D Standart Round (šauj 2 bultas)

3dbriedisTrase tiek iekārtota mežos, laukos, parkos, vēlams izteikts reljefs, lai būtu iespējams šaut uz augšu un uz leju. 28 mērķu aplis, var iekārtot arī 2×14 mērķu trasi.

Tāpat kā Animal round mērķus pēc zvēru lieluma iedala 4 grupās.
Maksimālā distance 1. grupai – 60 jardi, 2. grupai – 45 jardi, 3. grupai – 35 jardi, 4. grupai – 20 jardi.

Punktu skaitīšana:   Hunting Round Standart Round
Sirds (apaļā zona) 20 10
Nāvējošā zona 16 8
Ķermenis 10 5

Trāpījums ragos punktus nedod (kājas, ausis utt. skaitās ķermenis).

Maksimālais punktu skaits – 560.

International Round

Šauj pa 20 mērķiem no 65 – 20 jardu attāluma pa 65, 50 un 35 cm IFAA Hunter mērķiem ar 3 bultām no katras distances.

Flint Indoor Round

flintRaunds tiek šauts ziemas sezonā telpās, kuru izmērs atļauj iekārtot drošai šaušanai attālumu līdz 30 jardiem (27,4m + uzgaides līnija un dalībnieku zona).

Visiem sacensību dalībniekiem jāšauj no vienas līnijas mainot attālumus. Šauj 7 sērijas, 4 bultas katrā sērijā, katra sērija ilgst 3 minūtes. Izmanto IFAA Field mērķus un rezultātu skaita tāpat kā Field Round.

Jāšauj no sekojošām distancēm:

 1. 25 y (35cm mērķis, bērniem 50cm mērķis)
 2. 20 ft (20cm mērķis, bērniem 35cm mērķis)
 3. 30 y (35cm mērķis, bērniem 50cm mērķis)
 4. 15 y (20cm mērķis, bērniem 35cm mērķis)
 5. 20 y (35cm mērķis, bērniem 50cm mērķis)
 6. 10 y (20cm mērķis, bērniem 35cm mērķis)
 7. 30-25-20-15 y pa vienai bultai no katras distances (35cm mērķis, bērniem 50cm mērķis)

Indoor Round

targets_-_IFAA_-_indoorRaunds tiek šauts ziemas sezonā telpās.

Šauj no 20 jardu attāluma pa 40 cm mērķi (vai piecu punktu dalīto mērķi ar olimpisko un kompaktloku) divreiz 6 sērijas pa 5 bultām (kopā 60 šāvieni). Bērni līdz 13 gadu vecumam šauj no 10 jardu attāluma.

Laika limits katrai sērijai (5 bultām) ir 4 minūtes.

Punktu skaitīšana pilnajam mērķim:
Baltais – 5 punkti un vidū X5
Zilais – 4,3,2,1 punkti

Dalītajam mērķim:
Baltais – 5 un x5
Zilais – 4

Maksimālais punktu skaits – 300.

_____________________________________________________________

Visi attālumi IFAA sistēmā tiek mērīti jardos un pēdās:

jardi (yards) metri (m)
80 73.152
75 68.58
70 64.008
65 59.436
60 54.864
55 50.292
50 45.72
45 41.148
40 36.576
35 32.004
30 27.432
25 22.86
20 18.288
15 13.716
10 9.144
5 4.572
pēdas (feet) metri (m)
35 10.668
30 9.144
25 7.62
20 6.096