Par loka šaušanu

Loka šaušana ir tehnisks sporta veids un uzvarai sacensībās ir nepieciešams ne tikai fiziski, psiholoģiski, tehniski un taktiski labi sagatavots sportists, bet arī augstas klases inventārs, ar teicamām ballistiskajām īpašībām. Ja sportists nav pietiekoši sagatavots, viņš pieļauj kļūdas un nekāds inventārs to nespēj kompensēt. Un otrādi – teicami sagatavots sportists šaujot ar loku, kura trāpījumu izkliede ir līdz astotnieka gabarītam, vairāk par 27 punktiem sērijā no 3 bultām trāpīt nevar.

Šāvējam ir pilnībā jāvalda pār sevi un savu inventāru, ar loku ir jāsarod, jāveido viens veselums – lokšāvējs. Viņam ir jābūt apveltītam ar pietiekošu spēku, lai izturētu atvilkta loka pretestību tēmējot, tehniski pareizi apstrādātu šāvienu, atbrīvotos no stiegras un netraucētu uz mērķa centru raidītai bultai veikt savu ceļu.

Sacensību apstākļos ir nepieciešama augsta psiholoģiskā noturība, lai nekādi ārējie faktori neietekmētu pareiza šāviena tehnikas izpildījumu. Ir jāzina nelabvēlīgu laika apstākļu ietekmi uz loka ballistiskajām īpašībām un bultas lidojuma trajektorijas izmaiņām. Jāprot šīs zināšanas pielietot sacensību apstākļos, lai laicīgi veiktu nepieciešamās tēmēšanas korekcijas un trāpītu augstākas vērtības mērķa gabarīta zonās.

archery