Kopsapulce

LLŠF kopsapulce tiek sasaukta 2022.gada 23.aprīlī  plkst. 11.00 (reģistrācija no plkst. 10.30). Ielūgums uz kopsapulci un programma Delegāta veidlapa (paraugs), iesniedzama līdz 18.04.2022, plkst. 23.59.  

Kopā ar Ukrainu!

Latvijas Loka šaušanas federācija nosoda Krievijas Federācijas īstenoto militāro agresiju pret Ukrainu, tās iedzīvotājiem un valsts neatkarību. Drošības apsvērumu dēļ aicinām LLŠF sportistus nedoties un nepiedalīties sporta pasākumos Krievijas Federācijā. Latvijas Loka šaušanas federācija ir gatava sniegt atbalstu mūsu draugiem,…