Ekipējums un vecuma grupas

Pēc WA noteikumiem izšķir 5 loku veidus

 1. Rekursīvais jeb Olimpiskais loks (angl. Recurve)
  • Piedalās Olimpiskajās spēlēs
  • Piedalās Pasaules un Eiropas čempionātos ārā un telpās (pieaugušie, U-21 un U-18)
  • Piedalās Pasaules un Eiropas čempionātos apvidū (pieaugušie un U-21)
 2. Kompaktloks (angl. Compound)
  • Piedalās Pasaules un Eiropas čempionātos ārā un telpās (pieaugušie, U-21 un U-18)
  • Piedalās Pasaules un Eiropas čempionātos apvidū (pieaugušie un U-21)
  • Piedalās Pasaules un Eiropas čempionātos 3D (tikai pieaugušie)
 3. Neaprīkots loks (angl. Barebow)
  • Piedalās Pasaules un Eiropas čempionātos ārā un telpās (pieaugušie, U-21 un U-18)
  • Piedalās Pasaules un Eiropas čempionātos apvidū (pieaugušie un U-21)
  • Piedalās Pasaules un Eiropas čempionātos 3D (tikai pieaugušie)
 4. Tradicionālais loks (angl. Traditional bow) (bijušais Instinktīvais loks, angl. Instinctive)
  • Piedalās Pasaules un Eiropas čempionātos 3D (tikai pieaugušie)
  • Nacionālā līmenī var piedalīties arī ārā un telpās
 5. Garais loks (angl. Longbow)
  • Piedalās Pasaules un Eiropas čempionātos 3D (tikai pieaugušie)
  • Nacionālā līmenī var piedalīties arī ārā un telpās

Vecumu grupas

 1. 50+ jeb Meistari (Master) – 50+
 2. Pieaugušie (Senior) – 21-49
 3. U-21 jeb juniori (Junior) – 18-20
  • Sportists var piedalīties sacensībās kā juniors/U-21, ja sacensības notiek līdz un viņa 20-tās dzimšanas dienas gadā. (Ja 2024.gadā (neatkarīgi janvārī vai decembrī) paliek 21, tad 2024. gadā sacensībās piedalās kā pieaugušais).
  • WA noteikumu grāmata ” 4.2.4. An athlete may participate in a Junior Class in tournaments when the competition takes place up to and in the year of his 20th birthday.” 
 4. U-18 jeb kadeti (Cadet) – līdz 17
  • Sportists var piedalīties sacensībās kā kadets/U18, ja sacensības notiek līdz un viņa 17-tās dzimšanas dienas gadā. (Ja 2024.gadā (neatkarīgi janvārī vai decembrī) paliek 18 gadi, tad 2024. gadā sacensībās piedalās kā juniors/U-21).
  • WA noteikumu grāmata “4.2.3. An athlete may participate in a Cadet Class in tournaments when the competition takes place up to and in the year of his 17th birthday.”

Grupu apzīmējumi sacensībās

 • RM – Recurve Men – Rekursīvais loks, pieaugušie, vīrieši
 • CW – Compound Women – Kompaktloks, pieaugušie, sievietes
 • BU21M – Barebow U-21 Men – Neaprīkots loks, U-21, vīrieši
 • RU18W – Recurve U-18 Women – Rekursīvais loks, U-18, vīrieši
 • Utt.

 

Tulkojums no WA noteikumiem par sportistiem atļauto un aizliegto ekipējumu:

Sportistu ekipējums

Book 3, Chapter 11

Rekursīvā loka divīzijā ir atļauts šāds ekipējums:

FK2014 3Jebkura tipa loks, kurš atbilst vispār pieņemtam principam un jēdzienam par loku, kas tiek izmantots šaušanā pa mērķi, t.i. instruments, kas sastāv no roktura (handle, grip), roktura (riser) (cauršaujama stila rokturis nav atļauts), un diviem lokaniem pleciem, kas katrs smailē beidzas ar stiegras ligzdu (string nock). Loks ir nostiegrots ar vienu stiegru kas iestiprināta tieši starp divām stiegras ligzdām (string nocks), un darbībā tiek ar vienu roku turēts pie roktura (grip), kamēr ar otras rokas pirkstiem stiegra tiek atvilkta, turēta un atlaista.

Daudzkrāsaini loku rokturi (riser), firmas zīmes un logo uz augšējā un apakšējā pleca iekšpusē ir atļautas. Bet ja zona uz roktura, kas ir tēmēšanās logā, ir krāsota tā, ka tā var tikt izmantota tēmēšanai, tad tā ir jāaizlīmē.

Rokturis (riser) ar plaukstiņu (brace) ir atļauts tad, ja brace pastāvīgi nepieskaras sportista rokai vai plaukstai.

Jebkāds skaits pavedienu ir atļauts loka stiegrā.

Stiegras pavedieni var būt dažādu krāsu un materiālu pēc izvēles. Stiegrai var būt centrālais tinums, kur novietot pirkstus ar ko atvelk stiegru, ligzdiņa bultai, kam var būt pievienoti tinumi, lai bultu ievietotu kā nepieciešams un var būt pievienoti viens vai divi ligzdiņas apzīmētāji. Stiegras katrā galā ir cilpa, kas tiek novietota loka plecu stiegras ligzdās, kad loks ir nostiegrots. Atļauts viena tipa apzīmējums uz stiegras – degunam vai lūpām (kisser). Uztinums uz stiegras nedrīkst beigties sportista skatā, kad loks ir pilnībā uzvilkts. Loka stiegra nekādā gadījumā nedrīkst palīdzēt tēmēt, izmantojot skata actiņu (peephole), atzīmi uz stiegras vai jebkādā citu veidu.

Bultas plauktiņš var būt regulējams.

Plundžeris (plunger), plauktiņš vai bultas plāksnīte var tikt izmantota, ja nenodrošina papildus palīdzību tēmējot, tā nevar būt ne elektriska, ne elektroniska. Plauktiņa spiediena punkts nevar tikt novietots uz aizmuguri tālāk kā 4 cm (iekšpuse) no roktura kakla (roktura kakls – atbalsta punkts pret loku – punkts, no kura mēra loka bāzi).

Atļauts viens audiāls, taustes vai vizuāls atvilciena garuma mērītājs, bet tas nevar būt elektrisks vai elektronisks.

Ir atļauts tēmeklis,bet vienlaicīgi nevar izmantot vairākas šādas ierīces. Tēmeklis nedrīkst iekļaut prizmas, palielināmos stiklus vai citas palielināmas, līmeņa mērīšanas vai elektroniskas un elektriskas ierīces un nedrīkst nodrošināt vairāk kā vienu tēmēšanas punktu.

Kopējais tēmekļa acs apļa (tuneļa, trubiņas, pina vai cita atbilstošās pagarinātās sastāvdaļas) nevar pārsniegt 2 cm šāvēja skata virzienā.

(tulkojums nav pabeigts)

 

Book 4, Chapter 22

Sportistu ekipējums

Šajā sadaļā tiek izklāstīts kāda tipa ekipējumu sportistiem ir atļauts izmantot World Archery sacensībās. Sportista atbildība ir lietot ekipējumu, kas atbilst noteikumiem.

Jebkuram sportistam, kurš tiek atklāts izmantojam ekipējumu pretrunā ar World Archery noteikumiem, var diskvalificēt rezultātus.

Zemāk aprakstīti specifiski noteikumi, kas attiecas uz katru divīziju, tad seko noteikumi, kas attiecas uz visām divīzijām.

Kompaktloka divīzijā ir atļauts šāds ekipējums:

12342306_965933756834266_5930183287090256650_n

Visu tipu papildierīces ir atļautas, ja vien tās nav elektriskas vai elektroniskas, ja ir šaubas par to drošību vai tās var radīt negodīgu traucējumu citiem sportistiem.

 • Kompaktloks, kas drīkst būt arī cauršaujamā tipa rokturi, ir loks kur uzvilkšana var tikt mehāniski mainīta ar trīšu vai kamu (cams) sistēmu. Loks ir nostiegrots stiegru(-ām) tieši pievienojot trīšiem, rievas stiegras nostiprināšanai (string nocks) loka plecos (limbs), kabeļi vai citi veidi, kas ir piemēroti loka dizainam;
 • Atvilciena maksimālais spēks nedrīkst pārsniegt 60 lbs (mārciņas);
 • Kabeļu sargi (cable guards) ir atļauti;
 • Savienotie vai dalītie kabeļi ir atļauti ar nosacījumu, ka tie pastāvīgi nepieskaras sportista rokai, plaukstas locītavai vai rokai, kura tur loku;
 • Jebkura tipa stiegra var būt ar vairākiem tinumiem, ligzdiņas tinumu bultai un ar citiem papildinājumiem – lūpu vai deguna atzīmi (kisseri, nose mark), stiegras actiņu (peep-hole), actiņas vietā noturētāju (gumiju), cilpiņu atvilkšanai u.c.;
 • Bultas plauktiņa, kurš var būt regulējams, spiediena punkts nedrīkst būt novietots tālāk atpakaļ kā 6cm (uz iekšpusi) no roktura kakla (loka griezes punkta);

Drīkst izmantot audiālus un/vai vizuālus atvilciena attāluma pārbaudes indikatorus.

Tēmeklis, kurš ir piestiprināts lokam

 • Var būt regulējams uz sāniem un augšu/leju un kurš var ietvert līmeņrādi un/vai palielināmos stiklus un/vai prizmas;
 • Tēmekļa tēmēšanas punkts var būt no optiskās šķiedras un/vai ķīmiski spīdošais stienītis. Spīdošajam stienītim jābūt aizsegtam tā, lai tas netraucētu citiem sportistiem;
 • Vairākas tēmēšanas adatas (pini) ir atļauti tikai marķētajās distancēs;
 • Nemarķētajos raundos neviena tēmekļa daļa nedrīkst būt pielāgota tā, lai būtu iespēja noteikt distances līdz mērķiem.

Var tikt izmantos jebkura tipa relīseris (relise aid), ja vien tas nav nekādā veidā piestiprināts lokam. Var izmantot jebkura veida pirkstu aizsargus.

Drīkst izmantot šādas ierīces:

 • Stabilizatori un vibrāciju kompensatori ir atļauti, bet
  • tie nedrīkst pieskarties jebkam citam izņemot loku,
  • radīt jebkādu bīstamību vai traucējumu citiem sportistiem.
 • Var tikt izmantota jebkura tipa bultas, ja vien tās atbilst tam ko loka šaušanā saprot ar vārdu „bulta” un nerada pārmērīgus bojājumus mērķiem vai vairogiem (butts).
  • Bulta sastāv no korpusa (shaft) ar uzgali (point), astīti (nock), spārniņiem (fletching) un ja ir vēlme, personīgo krāsojumu (cresting). Bultas korpusa maksimālais diametrs nedrīkst pārsniegt 9,3 mm (uzlīmes (wraps) netiek uzskatītas par daļu šī ierobežojuma, ja vien tie nesniedzas tālāk par 22 cm no vietas astītē, kur tā pieskaras stiegrai); priekšējie uzgaļi šīm bultām drīkst būt ar maksimālo diametru 9,4 mm. Visām sportistu bultām jābūt apzīmētām ar sportista vārdu vai iniciāļiem uz korpusa. Visām izmantotajām bultām jebkurā sērijā ir jābūt identiskām un jābūt vienāda vieda, ar vienādu spārniņu krāsojumu, astītēm un personīgo krāsojumu (cresting), ja tāds ir. Spīdošās astītes (elektriskas/elektroniskas astītes ar gaismas diodi) nav atļautas.
 • Ja izmanto pirkstu aizsargu, tad atdalītājs starp pirkstiem, lai nesaspiestu bultu, var tikt izmantots. Ir atļauta enkura plāksne vai līdzīga ierīce, kas piestiprināta pirkstu sargam (tab) un paredzēta enkura punkta noturēšanai. Rokā, kas tur loku, ir atļauts parasts cimds, dūrainis vai līdzīga lieta, bet tā nedrīkst būt piestiprināta rokturim vai lokam.
 • Tālskatis, teleskops vai cits vizuālais atbalsts var tikt izmantots, lai saskatītu bultas:
  • Ja tas nerada nekādu traucējumu citiem sportistiem;
  • Recepšu brilles, šaušanas brilles un saulesbrilles var tikt izmantotas. Nevienas no tām nedrīkst būt aprīkotas ar mikrolēcām vai līdzīgām ierīcēm un nedrīkst būt marķētas nekādā veidā, lai varētu palīdzēt tēmēšanai;
  • Ja sportistam ir nepieciešamas aizklāt vienu briļļu stiklu vai to aci ar kuru netiek tēmēts, tad stiklam jābūt aizklātam vai aizlīmētam pilnībā un jāizmanto acs aizsegs.
 • Ir atļauti rokas aizsargi, krūšu sargi, loka turētāji (bow sling), pie jostas piekarināmi vai uz zemes noliekami bultu maki. Ierīces, kas paaugstina pēdu vai tās daļu, pievienotas vai iekļautas apavā, ir atļautas, ja vien tās netraucē citiem sportistiem pie šaušanas marķiera vai izvirzītas vairāk kā 2 cm uz aizmuguri no zoles. Arī loka plecu trieciena kompensatori (limb savers) ir atļauti. Vēja indikatori (ne elektriski vai elektroniski) var būt piestiprināti pie šāvēja ekipējuma vai šaušanas marķiera.

Neaprīkota loka (barebow) divīzijā atļauts šāds ekipējums:

Modris Burkevics sacensībās Best IndoorJebkura tipa loks, kurš atbilst vispārpieņemtam principam un jēdzienam par loku, kas tiek izmantots šaušanā pa mērķi, t.i. instruments, kas sastāv no roktura (handle, grip), roktura (riser) (cauršaujama stila rokturis nav atļauts), un diviem lokaniem pleciem, kas katrs smailē beidzas ar stiegras ligzdu (string nock). Loks ir nostiegrots ar vienu stiegru kas iestiprināta tieši starp divām stiegras ligzdām (string nocks), un darbībā tiek ar vienu roku turēts pie roktura (grip), kamēr ar otras rokas pirkstiem stiegra tiek atvilkta, turēta un atlaista.

Lokam, kā augstāk aprakstīts, jābūt neaprīkotam izņemot bultas plauktiņu un brīvam no jebkādiem izvirzījumiem, mērķēšanas punktiem, defektiem vai spīdīgiem gabaliņiem (tēmēšanas loga zonā), kas var tikt izmantoti tēmēšanai. Neuzvilktam lokam kopā ar atļautajiem piederumiem ir jāiziet cauri caurumam vai gredzenam ar iekšējo diametru 12.2 cm (+/- 0.5 mm).

 • Daudzkrāsaini loku rokturi (riser), firmas zīmes un logo uz augšējā un apakšējā pleca iekšpusē ir atļautas. Bet ja zona uz roktura, kas ir tēmēšanās logā, ir krāsota tā, ka tā var tikt izmantota tēmēšanai, tad tā ir jāaizlīmē.
 • Rokturis (riser) ar … (brace) ir atļauts tad, ja brace pastāvīgi nepieskaras sportista rokai vai plaukstai.

Jebkāds skaits pavedienu ir atļauts loka stiegrā.

 • Stiegras pavedieni var būt dažādu krāsu un materiālu pēc izvēles. Stiegrai var būt centrālais tinums, kur novietot pirkstus ar ko atvelk stiegru, ligzdiņa bultai, kam var būt pievienoti tinumi, lai bultu ievietotu kā nepieciešams un var būt pievienoti viens vai divi ligzdiņas apzīmētāji. Stiegras katrā galā ir cilpa, kas tiek novietota loka plecu stiegras ligzdās, kad loks ir nostiegrots. Nav atļauti deguna vai lūpu apzīmējumi (kisser) uz stiegras. Uztinums uz stiegras nedrīkst beigties sportista skatā, kad loks ir pilnībā uzvilkts. Loka stiegra nekādā gadījumā nedrīkst palīdzēt tēmēt, izmantojot skata actiņu (peephole), atzīmi uz stiegru vai jebkādā citu veidu.

Bultas plauktiņš var būt regulējams.

 • Plundžeris (plunger), spiediena punkts vai bultas plāksnīte var tikt izmantota, ja nenodrošina papildus palīdzību tēmējot. Spiediena punkts nevar tikt novietots uz aizmuguri tālāk kā 2cm (iekšpuse) no roktura kakla (roktura kakls – atbalsta punkts pret loku – punkts, no kura mēra loka bāzi).

Atvilciena garuma noteicēji nav atļauti.

Sejas staigāšana (facewalking) un stiegras staigāšana (stringwalking) ir atļauta. [Facewalking – enkura punkta mainīšana uz sejas, stringwalking – stiegras satveršanas vietas mainīšana uz stiegras šaujot dažādos attālumos, bulta paliek ligzdiņā].
Stabilizatori ir aizliegti.

 • Vibrāciju lidojuma kompensatori , kas uzstādīti kā loka daļa ir atļauti, ja tiem nav stabilizatoru.
 • Smagums(-i) var tikt pievienots(-i) loka rokturim (riser). Visiem smagumiem neatkarīgi no formas ir jābūt uzstādītiem tieši pie roktura (riser) bez stieņiem, pagarinājumiem, leņķveida uzstādīšanas savienojumiem vai vibrāciju absorbējošām ierīcēm.
 • Var tikt izmantota jebkura tipa bultas, ja vien tās atbilst tam ko loka šaušanā saprot ar vārdu „bulta” un nerada pārmērīgus bojājumus mērķiem vai vairogiem (butts).
  • Bulta sastāv no korpusa (shaft) ar uzgali (point), astīti (nock), spārniņiem (fletching) un ja ir vēlme, personīgo krāsojumu (cresting). Bultas korpusa maksimālais diametrs nedrīkst pārsniegt 9,3 mm (uzlīmes (wraps) netiek uzskatītas par daļu šī ierobežojuma, ja vien tie nesniedzas tālāk par 22 cm no vietas astītē, kur tā pieskaras stiegrai); priekšējie uzgaļi šīm bultām drīkst būt ar maksimālo diametru 9,4 mm. Visām sportistu bultām jābūt apzīmētām ar sportista vārdu vai iniciāļiem uz korpusa. Visām izmantotajām bultām jebkurā sērijā ir jābūt identiskām un jābūt vienāda vieda, ar vienādu spārniņu krāsojumu, astītēm un personīgo krāsojumu (cresting), ja tāds ir. Spīdošās astītes (elektriskas/elektroniskas astītes ar gaismas diodi) nav atļautas.

Ir atļauta pirkstu un rokas aizsardzība ar uzpirksteni, cimdu vai plāksteri, lai atvilktu un atlaistu stiegru, ja tajā nav iekļauts mehānisms, kas palīdzētu sportistam turēt, atvilkt vai atlaist stiegru.

 • Pirkstu aizsargam atdalītājs starp pirkstiem, lai nesaspiestu bultu, var tikt izmantots. Ir atļauta enkura plāksne vai līdzīga ierīce, kas piestiprināta pirkstu sargam (tab) un paredzēta enkura punkta noturēšanai. Uzpirksteņa nošuvumam jābūt vienveidīgam krāsā. Strīpojumam vai līnijām jābūt vienveidīgām izmērā, formā un krāsā. Papildus atzīmes vai piezīmes nav atļautas. Rokā, kas tur loku, ir atļauts parasts cimds, dūrainis vai līdzīga lieta, bet tā nedrīkst būt piestiprināta rokturim vai lokam.

Tālskatis, teleskops vai cits vizuālais atbalsts var tikt izmantots, lai saskatītu bultas:

 • Ja tas nerada nekādu traucējumu citiem sportistiem;
 • Recepšu brilles, šaušanas brilles un saulesbrilles var tikt izmantotas. Nevienas no tām nedrīkst būt aprīkotas ar mikrolēcām vai līdzīgām ierīcēm un nedrīkst būt marķētas nekādā veidā, lai varētu palīdzēt tēmēšanai;
 • Ja sportistam ir nepieciešamas aizklāt vienu briļļu stiklu vai to aci ar kuru netiek tēmēts, tad stiklam jābūt aizklātam vai aizlīmētam pilnībā un jāizmanto acs aizsegs.

Šāds ekipējums ir atļauts:

 • Ir atļauti rokas aizsargi, krūšu sargi, loka turētāji (bow sling), pie jostas piekarināmi, muguras vai uz zemes noliekami bultu maki. Ierīces, kas paaugstina pēdu vai tās daļu, pievienotas vai iekļautas apavā, ir atļautas, ja vien tās netraucē citiem sportistiem pie šaušanas marķiera vai izvirzītas vairāk kā 2 cm uz aizmuguri no zoles. Arī loka plecu trieciena kompensatori (limb savers) ir atļauti.

Tradicionālā (Traditional bow) loka divīzijā atļauts šāds ekipējums:

Jauni noteikumi stājas spēkā no 15.01.2022.!

instinctiveJebkura tipa loks, kurš atbilst vispārpieņemtam principam un jēdzienam par loku, kas tiek izmantots šaušanā pa mērķi, t.i. instruments, kas sastāv no roktura (handle, grip), roktura (riser) (cauršaujama stila rokturis nav atļauts), un diviem lokaniem pleciem, kas katrs smailē beidzas ar stiegras ligzdu (string nock). Loka rokturim jābūt ražotam no dabīgiem vai sveķu bāzes materiāliem (piem. koks, bambuss, rags, audums, stikla šķiedra un daļa roktura var iekļaut karbonu/grafītu vai metālu). Loka rokturim ir jābūt līmētas konstrukcijas vai no viengabala koka. Loks var būt izjaucama tipa un var iekļaut rokturī tikai ražotāja ievietotu metāla aprīkojumu, lai pievienotu plecus, tēmekļa skrūves, blīves plundžera ievietošanai un vītni stabilizatoram. Lokam var būt tikai viens regulējams plecs, lai regulētu tilleri [attālumu no loka līdz stiegrai pleca ievietojuma vietā], bet nedrīkst būt regulējamas plecu kabatas, lai mainītu loka atvilciena spēku. Loka rokturī drīkst būt vairākus dabīgus vai sintētiskus materiālus, kas ir ielīmēti lai aizsargātu plecu kabatas, vai nepieciešami loka roktura lietošanā. Rokturim ir jāsatur kaut mazliet koka vai bambusa. Neizjaucamajiem lokiem ir atļauti jebkāda materiāla pleci, kas salīmēti kopā ar loka rokturi.

Loks ir nostiegrots ar vienu stiegru, kas iestiprināta tieši starp divām stiegras ligzdām (string nocks), un darbībā tiek ar vienu roku turēts pie roktura (grip), kamēr ar otras rokas pirkstiem stiegra tiek atvilkta, turēta un atlaista.

Lokam, kā augstāk aprakstīts, jābūt neaprīkotam izņemot vienkāršu plastmasas standarta ražojuma pielīmētu plauktiņu bultai un brīvam no jebkādiem izvirzījumiem, mērķēšanas punktiem, defektiem vai spīdīgiem gabaliņiem (tēmēšanas loga zonā), kas var tikt izmantoti tēmēšanai.

 • Daudzkrāsaini loku rokturi (riser), firmas zīmes un logo uz augšējā un apakšējā pleca iekšpusē ir atļautas. Bet ja zona uz roktura, kas ir tēmēšanās logā, ir krāsota tā, ka tā var tikt izmantota tēmēšanai, tad tā ir jāaizlīmē.

Jebkāds skaits pavedienu ir atļauts loka stiegrā.

 • Stiegras pavedieni var būt dažādu krāsu un materiālu pēc izvēles. Stiegrai var būt centrālais tinums, kur novietot pirkstus ar ko atvelk stiegru, ligzdiņa bultai, kam var būt pievienoti tinumi, lai bultu ievietotu kā nepieciešams un var būt pievienoti viens vai divi ligzdiņas apzīmētāji. Stiegras katrā galā ir cilpa, kas tiek novietota loka plecu stiegras ligzdās, kad loks ir nostiegrots. Nav atļauti deguna vai lūpu apzīmējumi (kisser) uz stiegras. Uztinums uz stiegras nedrīkst beigties sportista skatā, kad loks ir pilnībā uzvilkts. Loka stiegra nekādā gadījumā nedrīkst palīdzēt tēmēt, izmantojot skata actiņu (peephole), atzīmi uz stiegru vai jebkādā citu veidu.

Bultas plauktiņš nevar būt regulējams.

 • Var tikt izmantos pielīmēts vienkāršs plastmasas standarta ražojuma plauktiņš vai var izmantot paša loka korpusu (iedobumu rokturī), kas šādā gadījumā var tikt pārklāts ar jebkāda tipa mīkstu materiālu. Cita veida plauktiņi ir aizliegti.

Atvilciena garuma noteicēji nav atļauti.

 • Sejas staigāšana (facewalking) un stiegras staigāšana (stringwalking) nav atļauta. [Facewalking – enkura punkta mainīšana uz sejas, stringwalking – stiegras satveršanas vietas mainīšana uz stiegras šaujot dažādos attālumos, bulta paliek ligzdiņā].

Var tikt izmantota jebkura tipa bultas, ja vien tās atbilst tam, ko loka šaušanā saprot ar vārdu „bulta” un nerada pārmērīgus bojājumus mērķiem vai vairogiem (butts).

 • Bulta sastāv no korpusa (shaft) ar uzgali (point), astīti (nock), spārniņiem (fletching) un ja ir vēlme, personīgo krāsojumu (cresting). Bultas korpusa maksimālais diametrs nedrīkst pārsniegt 9,3 mm (uzlīmes (wraps) netiek uzskatītas par daļu šī ierobežojuma, ja vien tie nesniedzas tālāk par 22 cm no vietas astītē, kur tā pieskaras stiegrai); priekšējie uzgaļi šīm bultām drīkst būt ar maksimālo diametru 9,4 mm. Visām sportistu bultām jābūt apzīmētām ar sportista vārdu vai iniciāļiem uz korpusa. Visām izmantotajām bultām jebkurā sērijā ir jābūt identiskām un jābūt vienāda vieda, ar vienādu spārniņu krāsojumu, astītēm un personīgo krāsojumu (cresting), ja tāds ir.

Ir atļauta pirkstu un rokas aizsardzība ar uzpirksteni, cimdu vai plāksteri, lai atvilktu un atlaistu stiegru, ja tajā nav iekļauts mehānisms, kas palīdzētu sportistam turēt, atvilkt vai atlaist stiegru.

 • Enkura plāksne vai līdzīga ierīce, kas piestiprināta pirkstu sargam (tab) un paredzēta enkura punkta noturēšanai, nav atļauta. No loka ir jāšauj ar „Vidusjūras” stila atlaidienu (satvēriens ar trīs pirkstiem, no kuriem viens pirksts ir virs bultas un divi zem) vai trīs pirksti ir tieši zem bultas astītes (rādītājpirksts atrodas ne tālāk kā 2 mm zem bultas astītes) ar vienu fiksētu enkura punktu. Loka šāvējam ir jāizvēlas vai „Vidusjūras” vai „trīs pirkstu zem astītes” atlaidienu, bet nedrīkst izmantot abus. Pirkstu sargam, šaujot ar „trīs pirkstu zem astītes” atlaidienu, ir jābūt viengabala, bez iespējas šaut ar bultu iespiestu starp pirkstiem. Šaujot ar „Vidusjūras” stila atlaidienu var tikt izmantots pirkstu atdalītājs, lai palīdzētu nesaspiest bultu starp pirkstiem.

Tālskatis, teleskops vai cits vizuālais atbalsts var tikt izmantots, lai saskatītu bultas:

 • Ja tas nerada nekādu traucējumu citiem sportistiem;
 • Recepšu brilles, šaušanas brilles un saulesbrilles var tikt izmantotas. Nevienas no tām nedrīkst būt aprīkotas ar mikrolēcām vai līdzīgām ierīcēm un nedrīkst būt marķētas nekādā veidā, lai varētu palīdzēt tēmēšanai;
 • Ja sportistam ir nepieciešamas aizklāt vienu briļļu stiklu vai to aci ar kuru netiek tēmēts, tad stiklam jābūt aizklātam vai aizlīmētam pilnībā un jāizmanto acs aizsegs.

Šāds ekipējums ir atļauts:

 • Ir atļauti rokas aizsargi, krūšu sargi, loka turētāji (bow sling), pie jostas piekarināmi, muguras vai uz zemes noliekami bultu maki. Ierīces, kas paaugstina pēdu vai tās daļu, pievienotas vai iekļautas apavā, ir atļautas, ja vien tās netraucē citiem sportistiem pie šaušanas marķiera vai izvirzītas vairāk kā 2 cm uz aizmuguri no zoles. Arī loka plecu trieciena kompensatori (limb savers) ir atļauti. Bultu maks nedrīkst būt piestiprināts lokam.

Garā loka (longbow) divīzijā atļauts šāds ekipējums:

Lokam ir jāatbilst tradicionālai „longbow” formai, kas nozīmē, ka kad loks ir nostiegrots, stiegra nedrīkst pieskarties nekam citam kā tikai stiegras ligzdām. Loks var būt taisīts no jebkāda materiāla vai materiālu kombinācijas. Roktura forma nav ierobežota. Centr-šāviens ir atļauts. Lokam jābūt brīvam no jebkādiem izvirzījumiem, tēmekļiem vai mērķēšanas punktiem, atzīmēm vai spīdīgiem gabaliņiem (tēmēšanas loga zonā), kas var tikt izmantoti tēmēšanai.

 • Junioriem un sievietēm loks nedrīkst būt īsāks kā 150cm, vīriešiem 160cm – šis garums tiek mērīts lokam ar uzvilktu stiegru mērot no stiegru rievām pāri plecu ārpusei.

Jebkāds skaits pavedienu ir atļauts loka stiegrā.

 • Stiegras pavedieni var būt dažādu krāsu un materiālu pēc izvēles. Stiegrai var būt centrālais tinums, kur novietot pirkstus ar ko atvelk stiegru, ligzdiņa bultai, kam var būt pievienoti tinumi, lai bultu ievietotu kā nepieciešams un var būt pievienoti viens vai divi ligzdiņas apzīmētāji. Stiegras katrā galā ir cilpa, kas tiek novietota loka plecu stiegras ligzdās, kad loks ir nostiegrots. Nav atļauti deguna vai lūpu apzīmējumi (kisser) uz stiegras. Uztinums uz stiegras nedrīkst beigties sportista skatā, kad loks ir pilnībā uzvilkts. Loka stiegra nekādā gadījumā nedrīkst palīdzēt tēmēt, izmantojot skata actiņu (peephole), atzīmi uz stiegru vai jebkādā citu veidu.
 • Ir atļauti stiegras klusinātāji, ja tie nav novietoti ligzdiņai tuvāk par 30 cm.

Bultas plauktiņš. Ja lokam ir iedobums rokturī tad to var izmantot kā bultas plauktiņu un tas var tikt pārklāts ar jebkāda tipa mīkstu materiālu, bet tikai horizontālā plaknē. Vertikālā plaknē lak aizsardzībai ir jāizmanto cieta tipa materiāls.

Sejas staigāšana (facewalking) un stiegras staigāšana (stringwalking) nav atļauta. [Facewalking – enkura punkta mainīšana uz sejas, stringwalking – stiegras satveršanas vietas mainīšana uz stiegras šaujot dažādos attālumos, bulta paliek ligzdiņā].

Nav atļauti nekāda veida smagumi, stabilizatori un trieciena absorbētāji.

Var tikt izmantotas tikai koka bultas ar šādu specifikāciju:

 • Bulta sastāv no korpusa (shaft) ar uzgali (point), astīti (nock), spārniņiem (fletching) un ja ir vēlme, personīgo krāsojumu (cresting). Bultas korpusa maksimālais diametrs nedrīkst pārsniegt 9,3 mm (uzlīmes (wraps) netiek uzskatītas par daļu šī ierobežojuma, ja vien tie nesniedzas tālāk par 22 cm no vietas astītē, kur tā pieskaras stiegrai); priekšējie uzgaļi šīm bultām drīkst būt ar maksimālo diametru 9,4 mm. Visām sportistu bultām jābūt apzīmētām ar sportista vārdu vai iniciāļiem uz korpusa. Visām izmantotajām bultām jebkurā sērijā ir jābūt identiskām un jābūt vienāda vieda, ar vienādu spārniņu krāsojumu, astītēm un personīgo krāsojumu (cresting), ja tāds ir;
 • Drīkst izmantot tikai apvidus (field) un lodes (bullet) tipa uzgaļus, kas ir konusveida un paredzēti koka bultām;
 • Ir atļauti tikai dabīgie putnu spalvu spārniņi.

Ir atļauta pirkstu un rokas aizsardzība ar uzpirksteni, cimdu vai plāksteri, lai atvilktu un atlaistu stiegru, ja tajā nav iekļauts mehānisms, kas palīdzētu sportistam turēt, atvilkt vai atlaist stiegru.

 • Enkura plāksne vai līdzīga ierīce, kas piestiprināta pirkstu sargam (tab) un paredzēta enkura punkta noturēšanai, nav atļauta. No loka ir jāšauj ar „Vidusjūras” stila atlaidienu (satvēriens ar trīs pirkstiem, no kuriem viens pirksts ir virs bultas un divi zem) vai trīs pirksti ir tieši zem bultas astītes (rādītājpirksts atrodas ne tālāk kā 2 mm zem bultas astītes) ar vienu fiksētu enkura punktu. Loka šāvējam ir jāizvēlas vai „Vidusjūras” vai „trīs pirkstu zem astītes” atlaidienu, bet nedrīkst izmantot abus. Pirkstu sargam, šaujot ar „trīs pirkstu zem astītes” atlaidienu, ir jābūt viengabala, bez iespējas šaut ar bultu iespiestu starp pirkstiem. Šaujot ar „Vidusjūras” stila atlaidienu var tikt izmantots pirkstu atdalītājs, lai palīdzētu nesaspiest bultu starp pirkstiem.

Tālskatis, teleskops vai cits vizuālais atbalsts var tikt izmantots, lai saskatītu bultas:

 • Ja tas nerada nekādu traucējumu citiem sportistiem;
 • Recepšu brilles, šaušanas brilles un saulesbrilles var tikt izmantotas. Nevienas no tām nedrīkst būt aprīkotas ar mikrolēcām vai līdzīgām ierīcēm un nedrīkst būt marķētas nekādā veidā, lai varētu palīdzēt tēmēšanai;
 • Ja sportistam ir nepieciešamas aizklāt vienu briļļu stiklu vai to aci ar kuru netiek tēmēts, tad stiklam jābūt aizklātam vai aizlīmētam pilnībā un jāizmanto acs aizsegs.

Šāds ekipējums ir atļauts:

 • Ir atļauti rokas aizsargi, krūšu sargi, loka turētāji (bow sling), pie jostas piekarināmi, muguras vai uz zemes noliekami bultu maki. Ierīces, kas paaugstina pēdu vai tās daļu, pievienotas vai iekļautas apavā, ir atļautas, ja vien tās netraucē citiem sportistiem pie šaušanas marķiera vai izvirzītas vairāk kā 2 cm uz aizmuguri no zoles. Bultu maks nedrīkst būt piestiprināts lokam.

Ekipējums visām divīzijām:

Sportistiem visās divīzijās ir aizliegts šāds ekipējums:

 • Jebkāda elektroniska vai elektriska ierīce, kas ir piestiprināta sportista ekipējumam;
 • Jebkāda elektroniska komunikācijas ierīce (ieskaitot mobilos telefonus), austiņas vai arī skaņas samazinošās ierīces, uz gaidīšanas līnijas treniņlaukumā un jebkurā laikā trasē.
 • Nemarķētajos raundos jebkura veida attāluma noteicēji vai jebkādi citi veidi kā noteikt attālumus vai leņķus, kas nav iekļauti šajos noteikumos par sportistu ekipējumu.
 • Jebkura sportista ekipējuma daļa, kas ir pievienota un pārveidota kalpot kā attāluma vai leņķu noteikšanai, kā arī nedrīkst šādiem mērķiem nepārprotami izmantot jebkuru atļautā ekipējuma daļu.
 • Jebkādas rakstītas piezīmes vai elektroniskas uzglabāšanas ierīces, kas var tikt izmantotas leņķu un attālumu aprēķināšanai, izņemot sportista parastos tēmēšanās punktu pierakstus, šī brīža personīgo punktu pierakstus un jebkuru World Archery noteikumu daļu.