Latvijas izlase

Lai sportists iekļūtu Latvijas izlasē:

 1. sportistam ir jābūt reģistrētam LLŠF sportistu reģistrā
 2. ir jābūt izpildījušam kādu no spēkā esošajiem izlases normatīviem.

 

Normatīvi

 1. Normatīvi ir derīgi 8 mēnešus (no sacensībām, kurās normatīvs tika izpildīts, līdz valdes lēmuma pieņemšanas dienai). Normatīvu var izpildīt sacensībās ar oficiālu protokolu.
 2. Ja uz vietu izlasē ir vairāki pretendenti viena loka klases, vecuma un normatīvu pakāpes ietvaros (A, B, C), federācija un/vai treneru darba grupa var rīkot oficiālu kontrolšaušnu (vienu vai vairākas), izsludinot to vismaz 10 kalendārās dienas iepriekš. Atlase var notikt arī bez kontrolšaušanas, sarindojot pretendentus pēc augstākā 3 pēdējo mēnešu rezultāta.
 3. Ja A vai B normatīvi ir izpildīti daļēji un nav citu pretendentu uz šo vietu/-ām, valde var lemt par finansējumu izskatot katru atsevišķu gadījumu. A normatīvs – 100% federācijas finansējums, B- ~ 60%, C- ~20%, ar nosacījumu, ka federācijai ir attiecīgi finansiāli līdzekļi.
 4. Pieņemot lēmumu par izlases delegācijas sastāvu, valde var ņemt vēra ne tikai izpildītu normatīvu, bet arī citus faktorus, piemēram, Latvijas čempionātu un Latvijā rīkoto sacensību apmeklējumu, starptautisko sacensību pieredzi, jaukto vai pilno konkurentspējīgu komandu 3 izveidošanas iespējas, sacensību apmeklētību, sportista veselības stāvokli, visparēju fizisko sagatavotību u.c., ka arī disciplīnu un spēju sastrādāties komandā.
 5. Izlases delegācijas sastāvs var tikt nosaukts uz katrām sacensībām atsevišķi. Izmaiņas jau nosauktā sastāvā var tik veiktas tikai ar valdes lēmumu.
 6. Apkopoti rezultāti no publicētiem protokoliem un izpildīti normatīvi ir pieejami www.archery.lv. Katram kandidātam pieaugušo vecuma grupā (un treneriem par kadetiem un junioriem) ir pienākums regulāri sekot līdzi informācijai un nekavējoties paziņot rakstiski uz e-pastu pasts@archery.lv, ja tiek pamanīta kāda kļūda, vai kāds rezultāts nav ierakstīts. Trīs kalendāro dienu laikā ir jāiesniedz rezultātu protokols, par izšautu normatīvu sacensībās Latvijā vai ārzemēs, ja vien rezultāts jau nav ierakstīts failā.
 7. Pretendentiem un jauniešu treneriem ir pienākums norādītā laikā un formā iesniegt federācijai un/vai Treneru padomei pieprasītu informāciju par sportistiem un/vai treniņu procesu, kurš būtu svarīgs lēmuma pieņemšanā par izlases delegācijas skaitlisko vai vārdisko sastāvu.
 8. Federācijas mājas lapā ir apkopota aktuāla informācija par sportistiem, kuri izpildījuši normatīvus. Informāciju atjauno ne retāk kā 2x gadā.
 9. Klubu vadītājiem un/vai sportista trenerim attiecībā uz nepilngadīgajiem pārstāvjiem, kā vienu no obligātiem nosacījumiem dalībai izlases delegācijas sastāvā un startēšanai starptautiskajās sacensībās, var tikt izvirzīta prasība nodrošināt pieaugušo (pavadošo) personu, kā attiecīgam sportistam, tā arī visai delegācijai.

 

Tiesnešu-treneru padomes / valdes lēmumi

Iesniegumu veidlapas

Latvijas 3D loka šaušanas izlase