Latvijas izlase

Lai sportists iekļūtu Latvijas izlasē:

  1. sportistam ir jābūt reģistrētam LLŠF sportistu reģistrā
  2. ir jābūt izpildījušam kādu no spēkā esošajiem izlases normatīviem.

Normatīvi

Tiesnešu-treneru padomes / valdes lēmumi

Iesniegumu veidlapas

Latvijas 3D loka šaušanas izlase