LLŠF noteikumi

 • Valdes lēmumi
  • Par LLŠF “nebiedru” dalību sacensībās (13.02.2020.) – LLŠF organizētajās sacensībās dalībniekam tehniskajai komisijai jāuzrāda kluba biedra karte, ja tādas nav, dalībnieku pārbauda pēc Baltijas loka šāvēju datu bāzes vai viņam jāuzrāda pārstāvētās federācijas izziņa (IFAA sacensībās jāuzrāda IFAA kvalifikācijas karte). Dalībnieks, kurš nevar uzrādīt minētos dokumentus un nav aktīvs Baltijas loka šāvēju datu bāzē sacensībās var startēt saņemot tehnisko rezultātu, bet cīņā par vietu sacensībās nepiedalās. Viņš nevar izpildīt normatīvus, labot rekordus un pretendēt uz Valsts izlasi. Lēmums stājas spēkā pēc Latvijas čempionāta telpās ar 17.02.2020. Turpmāk šī norma jāiekļauj sacensību nolikumā kā atsevišķs punkts.
  • Par LLŠF sacensībās izmantotajām loku klasēm (21.11.2018.) – no 2019.gada 1.janvāra pāriet uz WA noteikumiem atbilstošām loka klasēm
  • Par kamuflēta krāsojuma aizliegumu sacensībās (24.04.2018) – šis aizliegums ir saistīts ar vēlmi, lai loka šaušanas sporta inventārs nekādi neasociētos ar militāru tehniku vai medību ekipējumu. Tai skaitā arī kompaktloki, kuri vairumā gadījumu nenoliedzami ir izgatavoti, lai varētu izmantot medībās un būtu mazāk pamanāmi apvidū. Šie noteikumi jāievēro Federācijas rīkotajās sacensībās, kuru nolikumā ir minēta šī prasība un ir pieļaujama pielaide “5m likums” – ja no 5m attāluma kamuflēts krāsojums nav manāms (nosakāms), tad tiek uzskatīts, ka viņa nav. Ar piebildi – neskaidrības gadījumā inventāru fotogrāfē un sūta fotogrāfiju Federācijai atzinuma saņemšanai.
  • Par rekordu reģistrāciju (25.01.2018) – lai reģistrētu Valsts rekordu sacensībām jābūt LLŠF vai citu valstu loka šaušanas federāciju oficiālajā kalendārā, sacensības jāvada tiesnešu kolēģijai vismaz 3 tiesnešu sastāvā, no kuriem vienam jābūt vismaz Republikas kategorijas un uzstādītajam rekorda rezultātam jāatbilst normatīva prasībām (piem. nevar uzstādīt rekordu šaujot 3 distances no 18m un izvēloties 2 labākās – rezultāts jāuzrāda vingrinājumā 18m Round). Ārvalstīs uzrādītais rekordrezultāts jāiesniedz kopā ar punktu lapiņas kopiju, kuru parakstījis sacensību galvenais tiesnesis.
  • Par vienas konkurences dalībnieku startu dažādos laikos (25.01.2018) – izvērtējot pieredzi Nimes un Las Vegas sacensībās Valde nolēma pieļaut šādu praksi ar nosacījumu, ka tās ir kvalifikācijas sacensības turnīrcīņām, notiek telpās un ir nodrošināti līdzvērtīgi sacensību apstākļi. Ja pēc rezultātiem nosaka uzvarētāju, tad šāda prakse nav pieļaujama – visiem jāstartē vienā vietā un vienā laikā. Izņēmums MPS un klubu sacensības, kurās nevar uzstādīt rekordus un izpildīt augstākās sporta klases.
  • Par valodu lietojumu sacensībās (22.03.2017) – visās WA sistēmā reģistrētajās LLŠF sacensībās informācijai jābūt pieejamai angļu un latviešu valodās paralēli ņemot vērā, ka latviešu valoda ir valsts valoda un WA amatpersonas pēc sacensībām pieprasa Nolikuma tulkojumus un dažādus paskaidrojumus.
  • Par situāciju ar BČ un LČ nosaukumiem (11.03.2016) – Valde nolēma turpmāk atļaut lietot vārdu salikumus Baltijas čempionāts, Latvijas čempionāts tikai Federācijas rīkotajās sacensībās, uzdot organizatoriem sekot, lai visos sacensību dokumentos būtu viens sacensību nosaukums un lietota latviešu valoda vai vairākas valodas paralēli tai.
 • Tiesnešu-treneru padomes lēmumi par WA izlasi
 • Apvidus loka šaušanas darba grupas lēmumi par 3D un apvidus izlasēm
 • Sportiskās kvalifikācijas normatīvu noteikumi
 • Drošības noteikumi