WA noteikumi

Sacensībās piedalās valsts izlase, kuras noteikumus un normatīvus nosaka nacionālā federācija. Ja sacensību nolikumā/ielūgumā nav norādīts citādi, tad sacensībās piedalās pa 3 vīriešiem un 3 sievietēm attiecīgajās vecuma klasēs un loku grupās.

World Archery Federation (WA) izdala 8 loka šaušanas veidus:

WA noteikumi

Šaušanas distances un mērķi loka šaušanā ārā

Rekursīvais loks Kompaktloks Neaprīkotais loks
Vecuma grupa \ vingrinājums Olympic Round Compound 50m Round Barebow 50m Round
Pieaugušie 70m / 122cm 50m / 80cm (10-5) 50m / 122cm
50+ 60m / 122cm 50m / 80cm (10-5) 50m / 122cm
U-21 70m / 122cm 50m / 80cm (10-5) 50m / 122cm
U-18 60m / 122cm 50m / 80cm (10-5) 50m / 122cm
U-15* 40m / 122cm 40m / 80cm (pēc izvēles) 30m / 122cm

* WA noteikumi ir rekomendējoši, nav paredzēti lietošanai pasaules un Eiropas čempionātos

Loka šaušanas laukuma iekārtošanas noteikumi

laukums A – Drošības zona aiz mērķu līnijas 50 m,
B – Sānu drošības zona 90 m līnijā 20 m,
C – Sānu drošības zona šaušanas līnijā 10 m,
D – Ieteicamais attālums starp distanču zonām 10 m,
E – 3 m līnija,
F – Šaušanas sektori 5 m uz 2 vairogiem (ne mazāks kā 4m),
G – Šaušanas līnija,
H – Uzgaides līnija 5 m no šaušanas līnijas,
I – Inventāra zona (min 5 m),
J – Sacensību dalībnieku zona (min 5 m),
K – Preses zona,
L – Norobežojums no skatītāju zonas

Tiesneši

  • Galvenais tiesnesis – nodrošina sacensību godīgu norisi, notur sanāksmes, dod norādījumus sacensību organizatoriem, tehniskajiem delegātiem, sacensību vadītājam, laukuma tienešiem un komandu menedžeriem.
  • Šaušanas vadītājs (Director of shooting – DOS) – nodrošina šaušanas vadību, kontrolē šaušanas laikus un kārtību, nodrošina drošības noteikumu ievērošanu šaušanas laikā, kontrolē mediju pārstāvju, komandu pārstāvju un skatītāju piekļuvi šaušanas laukam.
  • Apelācijas komisija – pārrauga sacensību godīgu norisi, izskata dalībnieku iesniegtās apelācijas.
  • Līnijtiesnesis – nodrošina drošības noteikumu ievērošanu šaušanas laikā, dod norādījumus sportistiem turnīrcīņu laikā atrodoties uz šaušanas līnijas un dod signālu šaušanas vadītājam par sportistu gatavību cīņai.
  • Vairogu tiesneši – pēc šaušanas laika beigām nostājas ~ 10m attālumā no vairogu līnijas un pēc sportistu uzaicinājuma nosaka šaubīgos trāpījumus, turnīrcīņu laikā kopā ar sportista pārstāvi piefiksē sportista trāpījumus.