Tiesneši

Latvijas Loka šaušanas federācijas apstiprināto WA tiesnešu saraksts:

WA Starptautiskās kategorijas tiesnesis (IJ), tiesneša kandidāts (IJc) un jaunatnes tiesnesis (YJ)

WAE Kontinentālās kategorijas tienesis (CJ)

Republikas kategorija

 • Agate Zālīte (līdz 10.01.2026.)
 • Eduards Lapsiņš (līdz 10.01.2026.)
 • Jeļena Sergejeva (līdz 10.01.2026.)
 • Marina Rjabkova (līdz 10.01.2026.)

I kategorija

 • Aleksejs Runiškovs (līdz 10.01.2026.)
 • Alīna Ļebedeva (līdz 10.01.2026.)
 • Alisa Silajeva (līdz 10.01.2026.)
 • Elīna Lapsiņa (līdz 10.01.2026.)
 • Jūlija Demakova (līdz 10.01.2026.)
 • Jūlija Oļeksejenko (līdz 10.01.2026.)
 • Krišjānis Liepa (līdz 10.01.2026.)
 • Marta Runiškova (līdz 10.01.2026.)
 • Nikolajs Siņņikovs (līdz 10.01.2026.)
 • Rimma Matvejeva (līdz 10.01.2026.)

II kategorija

 • Aiva Kukmilka (līdz 10.01.2026.)
 • Fjodors Moskaļenko (līdz 10.01.2026.)
 • Jānis Jakubanecs (līdz 10.01.2026.)
 • Konstantīns Ignatovs (līdz 10.01.2026.)
 • Līga Ilona Deņisenoka (līdz 10.01.2026.)
 • Marija Antipina (līdz 10.01.2026.)
 • Marija Antonova (līdz 10.01.2026.)
 • Mārtiņš Nešpors (līdz 10.01.2026.)
 • Polina Belokoņa (līdz 10.01.2026.)
 • Viktors Avsjuks (līdz 10.01.2026.)

Tiesnešu pieteikumi/norīkojumi sacensībām

______________________________________________________

Tiesnešu kategoriju darbības/kompetences lauks

Starptautiskās kategorijas tiesnesim (IJ, IJc, YJ, CJ) ir tiesības:

 • tiesāt un vadīt Baltijas un Latvijas mēroga starptautiskas sacensības (Latvijas Čempionātus, Baltijas čempionātus, Rīgas kausus u.c.),
 • uzticēt zemākas kategorijas tiesnesim augstākas kategorijas tiesneša pienākumus (veicot tiešu uzraudzību),
 • vadīt seminārus un sastādīt testus I, II un Republikas kategorijas tiesnešu pretendentu sertifikācijai un kategorijas atjaunošanai.

Republikas kategorijas tiesnesim ir tiesības:

 • tiesāt un vadīt Baltijas un Latvijas mēroga starptautiskas sacensības (Latvijas Čempionātus, Baltijas čempionātus, Rīgas kausus u.c.), ja nav pieejams neviens Starptautiskās kategorijas tiesnesis,
 • uzticēt zemākas kategorijas tiesnesim augstākas kategorijas tiesneša pienākumus (veicot tiešu uzraudzību),
 • vadīt seminārus un sastādīt testus I un II kategorijas tiesnešu pretendentu sertifikācijai un kategorijas atjaunošanai.

I kategorijas tiesnesim ir tiesības:

 • tiesāt un vadīt klubu mēroga sacensības, ja nav pieejams Republikas kategorijas tiesnesis,
 • asistēt sacensību vadīšanā un tiesāšanā, sekojot Galvenā tiesneša norādījumiem (arī noteikt trāpījumus),
 • pildīt Šaušanas vadītāja (DOS) pienākumus.

II kategorijas tiesnesim ir tiesības:

 • asistēt sacensību vadīšanā un tiesāšanā (galvenā tiesneša tiešā uzraudzībā).

Tiesneša palīgam ir tiesības:

 • izpildīt galvenā tiesneša rīkojumus/uzdevumus sacensību laikā.

Prasības, kas jāizpilda pretendentam, lai saņemtu tiesneša sertifikātu:

Starptautiskās kategorijas tiesnesis  (IJ, IJc, YJ, CJ)

 • Ir aktīva starptautiskās kategorijas tiesneša kategorija pēc WA vai WAE noteikumiem.
 • Kategorijas:
  • IJ – International Judge (Starptautiskās kategorijas tiesnesis)
  • IJc – International Judge candidate (Starptautiskās kategorijas tiesneša kandidāts)
  • YJ – Youth Judge (Jauniešu tiesnesis)
  • CJ – Continental Judge (Kontinentālās kategorijas tiesnesis)

Republikas kategorijas tiesnesis (Rep.kat.)

 • Nokārtots tests par loka šaušanas noteikumiem, uzrādot rezultātu ar vismaz 85% pareizām atbildēm,
 • Novadītas vismaz vienas sacensības kā galvenajam tiesnesim, iegūstot Federācijas atzinumu par sacensību kvalitāti,
 • Sasniedzis vismaz 21 gada vecumu.

I kategorijas tiesnesis (I kat.)

 • Nokārtots tests par loka šaušanas noteikumiem, uzrādot rezultātu ar vismaz 75% pareizām atbildēm,
 • Pieredze asistējot vismaz 5 sacensībās kā II kategorijas tiesnesim (iegūstot sacensību galveno tiesnešu rakstisku atzinumu)
  vai
  uzrādīts Sporta meistara rezultāts ar olimpisko, kompaktloku vai neaprīkoto loku,
 • Sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu.

II kategorijas tiesnesis (II kat.)

 • Nokārtots tests par loka šaušanas WA noteikumiem, uzrādot rezultātu ar vismaz 60% pareizām atbildēm,
 • Vismaz 2x gadā palīdz sacensību organizēšanā
  vai
  vismaz 2x gadā piedalās sacensībās kā dalībnieks (ir sportistu reģistrā).

Tiesneša palīgs

 • Pārzina loka šaušanas drošības noteikumus.

Atsevišķos gadījumos Valde var lemt par kategorijas piešķiršanu neievērojot šos noteikumus, pamatojot lēmumu Valdes sēdes protokolā.

Atjaunots un apstiprināts ar
2023.gada 21.aprīļa Valdes sēdes lēmumu

Prasības, kas jāizpilda pretendentam, lai atjaunotu un pagarinātu tiesneša sertifikātu:

Republikas kategorijas tiesnesis (Rep.kat.)

 • Vismaz reizi divos gados atjauno zināšanas apmeklējot semināru un nokārtojot testu par loka šaušanas noteikumiem, uzrādot rezultātu ar vismaz 85% pareizām atbildēm,
 • Vismaz 1x gadā gadā tiesā LLŠF rīkotās sacensībās (Latvijas, Baltijas čempionāti).

I kategorijas tiesnesis (I kat.)

 • Vismaz reizi divos gados atjauno zināšanas apmeklējot semināru un nokārtojot testu par loka šaušanas noteikumiem, uzrādot rezultātu ar vismaz 75% pareizām atbildēm,
 • Vismaz 2x gadā tiesā LLŠF rīkotajās sacensībās un vismaz vienās klubu rīkotajās sacensībās. 

II kategorijas tiesnesis (II kat.)

 • Vismaz reizi divos gados atjauno zināšanas apmeklējot semināru un nokārtojot testu par loka šaušanas noteikumiem, uzrādot rezultātu ar vismaz 60% pareizām atbildēm,
 • Vismaz 2x gadā tiesā sacensības
  vai
  vismaz 2x gadā piedalās sacensībās kā dalībnieks (ir sportistu reģistrā).

Ja tiesneša kategorija netiek atjaunota (nav nokārtots tests vai/un nav pietiekama sacensību prakse), tad valde pieņem lēmumu pēc kalendāra gada beigām, ka iepriekš piešķirtā kategorija tiek pazemināta par vienu pakāpi. Tiesneša kategoriju var pazemināt vienu reizi, par vienu pakāpi 2 gadu periodā.

Dati par sacensību praksi, tiek ņemti no sacensību protokoliem. I@nseo, Archscorer un Excel protokolos ir jābūt norādītiem tiesnešu vārdiem, uzvārdiem un izpildītajām funkcijām.

Republikas kategorijas tienesis var atjaunot kategoriju, ja novada semināru un sagatavo, izvērtē testu citiem tiesnešu pretendentiem.

Atsevišķos gadījumos Valde var lemt par kategorijas atjaunošanu neievērojot šos noteikumus un ņemot vērā īpašus apstākļus, pamatojot lēmumu Valdes sēdes protokolā.

Atjaunots un apstiprināts ar
2023.gada 21.aprīļa Valdes sēdes lēmumu

 

Lai saņemtu augstāku tiesneša kategoriju vai to pagarinātu, tiesnešiem ir jāiesniedz iesniegums LLŠF valdei par kategorijas apstiprināšanu/pagarināšanu, iesniegumā norādot:

 1. Vēlamo tiesneša kategoriju,
 2. Apmeklētā seminārā datumu,
 3. Testa nokārtošanas datumu,
 4. Praksi sacensību vadīšanā, kur uzskaitītas pēdējo 2 gadu tiesātās sacensības, norādot:
  1. Sacensību datumus un vietas,
  2. Sacensību nosaukumus,
  3. Veiktos tieneša pienākumus katrās no minētajām sacensībām (piemēram – galvenais tiesnesis, līnijtiesnesis, DOS, tiesneša palīgs vai cits).

Iesnieguma paraugs (.docx)