Tiesneši

 Latvijas Loka šaušanas federācijas apstiprināto tiesnešu saraksts:

WA IFAA
WA Starptautiskās kategorijas tiesnesis (IJ), tiesneša kandidāts (IJc) un jaunatnes tiesnesis (YJ)

Starptautiskā kategorija

 • Arnis Podiņš (EMAU sertifikāts)

Republikas kategorija

 • Eduards Lapsiņš
 • Ivo Lipste
 • Agate Zālīte
 • Krišjānis Liepa

I kategorija

 • Anete Kreicberga
 • Inārs Dubkevičs
 • Jānis Jakubanecs
 • Līga Zommere
 • Marina Rjabkova
 • Dace Lēvalde
 • Elīna Lapsiņa
 • Lauris Rumpans
 • Marija Antonova
 • Mārtiņš Vītols

II kategorija

 • Jeļena Kononova
 • Redžinalds Pučko
 • Vitālijs Žukovs
 • Edgars Gansons
 • Gita Karule
 • Jānis Bērziņš
 • Jānis Bružis
 • Jūlija Oļeksejenko
 • Kristaps Ozoliņš
 • Līga Ilona Deņisenoka
 • Mārtiņš Lūciņš
 • Viktors Avsjuks
 • Vitālijs Solovjovs
 • Vladimirs Tjutjukovs
 • Kristaps Važa
IFAA kategorija

 • Aleksandrs Redjko
 • Armands Vilisters
 • Pēteris Gribulis
 • Juris Novožilovs
 • Jānis Skubeničs
 • Dace Krēgere
 • Mārtiņš Kazainis
 • Andis Šveicis
 • Andris Kuzņecovs
 • Andris Melecis
 • Kaspars Aigars
 • Ketija Martinsone
 • Kristīne Šilkina
 • Valdis Gaspersons
 • Jānis Ronis
 • Dace Lēvalde
 • Mārtiņš Vītols
 • Jānis Bērziņš jun.
 • Jānis Bērziņš sen.

______________________________________________________

Tiesnešu tiesības un pienākumi

Starptautiskas kategorijas tiesnesim ir tiesības

 • tiesāt un vadīt Baltijas un Latvijas mēroga starptautiskas sacensības (Latvijas Čempionātus, Baltijas čempionātus, Rīgas kausus u.c.),
 • vadīt seminārus un sastādīt testus I, II un Republikas kategorijas tiesnešu pretendentu sertifikācijai.

Republikas kategorijas tiesnesim ir tiesības

 • tiesāt un vadīt Baltijas un Latvijas mēroga starptautiskas sacensības (Latvijas Čempionātus, Baltijas čempionātus, Rīgas kausus u.c.), ja nav pieejams neviens Starptautiskās kategorijas tiesnesis,
 • vadīt seminārus un sastādīt testus I un II kategorijas tiesnešu pretendentu sertifikācijai.

I kategorijas tiesnesim ir tiesības

 • tiesāt un vadīt klubu mēroga sacensības, ja nav pieejams Republikas kategorijas tiesnesis,
 • asistēt sacensību vadīšanā un tiesāšanā, sekojot Galvenā tiesneša norādījumiem (arī noteikt trāpījumus),
 • izpildīt Šaušanas vadītāja pienākumus.

II kategorijas tiesnesim ir tiesības

 • asistēt sacensību vadīšanā un tiesāšanā, sekojot galvenā tiesneša norādījumiem.

Tiesneša palīgam ir tiesības

 • izpildīt galvenā tiesneša rīkojumus sacensību laikā.

IFAA kategorijas tiesnesim ir tiesības

 • vadīt un tiesāt tikai IFAA sacensības – inspicēt šaušanas laukumu/trasi un veikt tehnisko komisiju.

 ______________________________

Sertifikācijas noteikumi

Prasības, kas jāizpilda pretendentam, lai saņemtu Latvijas Loka šaušanas federācijas (LLŠF) tiesneša sertifikātu:

WA Starptautiskās kategorijas tiesnesis (WA IJ) un Starptautiskās kategorijas tiesneša kandidāts (WA IJc)

Starptautiskās kategorijas tiesnesis

 • iegūts WAE sertifikāts;
 • pieredze kā Republikas kategorijas tiesnesim.

Republikas kategorijas tiesnesis

 • nokārtots LLŠF sastādīts tests par loka šaušanas noteikumiem;
 • novadītas vismaz vienas sacensības kā galvenajam tiesnesim, iegūstot Federācijas atzinumu par sacensību kvalitāti.

I kategorijas tiesnesis

 • nokārtots LLŠF sastādīts tests par loka šaušanas noteikumiem;
 • pieredze asistējot vismaz 5 sacensībās kā II kategorijas tiesnesim (iegūstot sacensību galveno tiesnešu rakstisku atzinumu) vai uzrādīts Sporta meistara kategorijas rezultāts ar olimpisko vai kompaktloku.

II kategorijas tiesnesis:

 • nokārtots LLŠF sastādīts tests par loka šaušanas noteikumiem.

Tiesneša palīgs:

 • loka šaušanas drošības noteikumu pārzināšana.

IFAA (Starptautiskās Apvidus loka šaušanas asociācijas) sistēmas tiesnešiem atzinuma piešķiršana tiks izskatīta individuāli, piešķirot tiesības vadīt un tiesāt tikai IFAA sacensības.