Google kalendārs

Apzīmējumi:   WA sacensības   I   IFAA sacensības   I  Citi pasākumi

NB! Šajā kalendārā ievietotas visas globālajā tīmeklī atrodamās loka šaušanas sacensības, kuras notiek Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, kā arī WA un IFAA Pasaules un Eiropas čempionāti, kausu posmi un citas sacensības, kas varētu interesēt Latvijas loka šāvējus.

LLŠF oficiālais kalendārs skatāms šeit.