Kopsavilkums

IFAA apvidus sacensības tiek organizētas apvidū (mežos, pļavās, kalnainās vietās). Sportisti tiek sadalīti grupās pa 3-6 cilvēkiem (kur ar indeksu A tiek apzīmēts grupas kapteinis, B un C pieraksta rezultātus divos eksemplāros, lai novērstu kļūdas, D un pārējie palīdz izvilkt no vairoga un sameklēt garām aizšautās bultas) un sāk sacensības no sacensību organizatora norādītā mērķa, atrod marķieri (stabiņu) no kura šaut (distances var būt ar atzīmētiem vai nezināmiem attālumiem atkarībā no Raunda veida), izšauj, saskaita rezultātu un dodas uz nākamo mērķi, tā apejot pilnu apli (28 mērķus). Kad aplis ir pabeigts, sportisti atgriežas organizatora noteiktajā atpūtas vietā, pārbauda, paraksta un nodod rezultātus sacensību organizatoram (sekretāram).

Ziemā telpās tiek rīkots Indoor Raunds (20y jeb 18.3m) un Flint Raunds (dažādas distances).

IFAA sacensībās var piedalīties neierobežots skaits dalībnieku no katras valsts – var piedalīties visi, kas vēlas atbilstoši daudzveidīgajiem loku veidiem un vecuma grupām. Valsts izlasi nav noteikums veidot, bet dalībniekam jābūt nacionālās federācijas sertifikātam (tiek piešķirts ID numurs, šāvējs tiek iekļauts datubāzē un tiek izsniegta Rezultātu un klasifikācijas karte, kura ir jāuzrada piedaloties starptautiskās sacensībās).

IFAA noteikumi

IFAA klasifikācija

Atbilstoši sasniegtajam meistarības līmenim šāvēji var iegūt kvalifikāciju – A, B vai C. Punkti tiek skaitīti IFAA Hunter un Field Raundos 28 mērķu trasē pieaugušajiem un junioriem visās loku grupās izņemot vēsturisko loku.

Lai iegūtu kvalifikāciju noteiktais punktu skaits ir jāizšauj sacensībās divas reizes viena gada laikā un tā saglabājas, ja rezultāts tiek atkārtots katru gadu vismaz vienu reizi.

Latvijas loka šāvēju izpildītās klasifikācijas normas pēc IFAA noteikumiem (Google sheets)

Klasifikācijas normas:

Book1

IFAA šāvēju iespēja

Atsaucoties uz 2022.gada 6.jūnijā federācijas valdes sēdē pieņemto lēmumu turpmāk atmaksāt dalības maksas tiem IFAA Pasaules un Eiropas čempionātu dalībniekiem, kuri šajos čempionātos ir:

  • izcīnījuši medaļas vismaz 15 šāvēju konkurencē un/vai
  • uzstādījuši Pasaules vai Eiropas rekordus.

Dalības maksas apmēru noteikt pēc agrās reģistrācijas. Sportists pēc veiksmīga čempionāta ieniedz savus rezultātus pasts@archery.lv un valdes sēdē tiek lemts par dalības maksas atmaksu.