Brīvprātīgā darba iespējas federācijā

Kas ir brīvprātīgais darbs?

Brīvprātīgais darbs ir iespēja visa vecuma cilvēkiem veikt sabiedriski noderīgu darbu, lai veicinātu kopēju sabiedrības attīstību. Tas ir:

 • laika un prasmju ziedojums sabiedriski lietderīgiem mērķiem, kā arī savai attīstībai,
 • darbs bez atlīdzības vai pakalpojumu sniegšana, ko citas personas vai sabiedrības interesēs veic fiziska persona, nestājoties ar organizāciju darba tiesiskās attiecībās (nosaka Biedrību un nodibinājumu likuma 8. pants), neaizstāj algotu darbu un darbinieku (Brīvprātīgā darba likums, 4.pants),
 • visā pasaulē atzīts un populārs veids, kā iedzīvotāji iesaistās sabiedriskajā dzīvē un pārveido, uzlabo savu un apkārtējo dzīves kvalitāti.

Tavi ieguvumi no brīvprātīgā darba:

 • būt sabiedriski aktīvam un līdzdarboties dažādos projektos,
 • iegūt jaunu pieredzi – sociālu un profesionālu,
 • iegūt jaunas un pilnveidot esošās iemaņas un zināšanas,
 • atklāt, demonstrēt, kā arī attīstīt savus talantus un prasmes,
 • īstenot iecerētas idejas un varbūt pat sapņus,
 • jauniešiem tā mēdz būt arī pirmā darba iespēja un ieraksts CV veiksmīgiem pirmā algotā darba meklējumiem.

Kādas ir brīvprātīgā darba iespējas LLŠF?

Latvijas Loka šaušanas federācija ir biedrība (bezpeļņas organizācija), kurai kā sporta veida federācijai darbība ir saistīta ar noteiktu sporta veidu vai darbības jomu, un kuras mērķis ir vadīt un koordinēt darbu attiecīgajā sporta veidā vai darbības jomā, kā arī pārstāvēt šo sporta veidu vai darbības jomu attiecīgajās starptautiskajās sporta organizācijās (atbilstoši Sporta likumam).

Lai īstenotu šo mērķi, ir iespējas iesaistīties šādos darbos un aktivitātēs:

 • Sporta veida popularizēšana dažādos sociālajos tīklos (piemēram, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok) darbs ar žurnālistiem no dažādiem medijiem, mājas lapas satura veidošana un administrēšana, fotografēšana sacensībās un pasākumos, vizuālo materiālu veidošana, video filmēšana un montāža, iesaiste dažādos sporta veidu popularizēšanas pasākumos (Sporta nakts, nozares izstādes u.c.),
 • Dažādu datu apstrāde, sistēmu veidošana datu apstrādei, sistēmu un programmu veidošana, programmēšana, iesaiste jau esošu sistēmu uzlabošanā,
 • Darbs ar potenciālajiem sponsoriem un finanšu piesaistīšana sporta veida attīstībai, sadarbība ar citām sporta organizācijām un pašvaldībām projektu īstenošanā, projektu rakstīšana un vadība,
 • Tiesnešu darbs – apgūt prasmes un iemaņas ar iespēju kļūt par starptautiski atzītu tiesnesi un piedalīties Eiropā un pasaulē organizētās sacensībās (kādam iespējams īstenot sapni par dalību Olimpiskajās spēlēs),
 • Sacensību organizēšana vai atbalsts sacensību organizēšanā atkarībā no piešķirtām pilnvarām un atbildībām – pasākumu menedžments, tehniskais atbalsts, iesaiste dažādu atbalsta darba veikšanā vai koordinēšanā, norises plānošana un uzraudzība atbilstoši Latvijas Republikas un starptautiskiem normatīvajiem aktiem, komunikācija ar partneriem, organizatoriem, sportistiem, utt. dažādās valodās,
 • Iesaiste izglītošanā – kursu rīkošana atbilstoši interesējošajām tēmām, lektoru un finanšu piesaiste, finansējuma projektu rakstīšana un realizācija, sadarbība ar starptautiskajām organizācijām un lektoriem,
 • Loka šaušanas instruktors – dalība dažādos izglītojošos un izklaidējošos pasākumos, darbs ar pieaugušajiem un bērniem, fizisku aktivitāšu veicināšana ikvienam interesentam t.sk. bērniem un jauniešiem utt.,
 • Citas aktivitātes – iespējams Tev ir padomā kāda lieliska ideja, kuru realizējot sadarbībā ar Latvijas Loka šaušanas federāciju tiktu popularizēts loka šaušanas sporta veids.

Ja ir interese vai jautājumi, raksti agate@archery.lv

p.s. Tev nav obligāti jābūt aktīvam loka šāvējam, lai iesaistītos un gūtu pieredzi brīvprātīgajā darbā Latvijas Loka šaušanas federācijā!