Federācijas dokumenti

 

  • LLŠF statūti (PDF)
    Apstiprināti dibināšanas sapulcē Rīgā, 2004.gada 5.decembrī
    Pēdējie labojumi apstiprināti LLŠF kopsapulcē 2016.gada 28.martā Rīgā