Goda biedri

Aivars Kroičs

 • 70to gadu aktīvs sportists. 1977./1978.gada sezonā pieņēma nevienam nevajadzīgu 1976.gada iesācēju treniņgrupu, no kuras izveidojās 1980to gadu sieviešu un vīriešu Valsts izlases pamatkodols – Inese Lūse, Sniedze Joma, Rūdolfs Rudzuroga, Eduards Lapsiņš u.c.

Gaļina Gregorjevna Gubina (iesauka GGG)

 • Joprojām vienīgā Starptautiskās klases sporta meistare loka šaušanā Olimpiskā loka klasē Latvijas teritorijā. 70to gadu vidū uzstādītais rekords 70m distance 309 punkti tika labots tikai pēc 30 gadiem. Latvijas PSR izlases galvenā trenere ar nepārspējamu organizatorisko talantu.

Gunta Veinberga

 • No 1976.gada vadīja loka šaušanas sekciju Rīgas Politehniskajā institūtā. Pavadīja atjaunotās, neatkarīgās Latvijas valsts izlasi uz pirmajām starptautiskajām loka šaušanas sacensībām – Pasaules čempionātu telpās, Birmingenā, 1995.gadā.

Guntis Valdmanis

 • Treneris loka šaušanas sekcijā “Darba rezerves”. Tiesāja loka šaušanas sacensības Maskavas Olimpiskajās spēlēs 1980.gadā.

Inta Augustane

 • Aktīva 80to, 90to gadu loka šaušanas sacensību tiesnese. Pavada atjaunotās, neatkarīgās Latvijas valsts izlasi uz pirmajām starptautiskajām loka šaušanas sacensībām – Pasaules čempionātu telpās, Birmingenā, 1995.gadā.

Ivans Manusičevs

 • Piedalījās loka šaušanas Federācijas dibināšanā. 70tajos gados aktīvs loka šaušanas tiesnesis.

Jānis Narunovskis

 • Viens no vadošajiem 70to gadu loka šāvējiem LPSR. Pēc sportista karjeras strādāja par loka šaušanas treneri biedrībā “Darba rezerves”.

Jānis Straume (iesauka Šefs)

 • PSRS Sporta Meistars loka šaušanā, kamaniņu sportā, boksā un bagmintonā. Baltijas kara apgabala vecākais treneris loka šaušanā. Piedalījās loka šaušanas Federācijas dibināšanā. Treneris un loka šaušanas sekcijas vadītājs biedrībā “Lapa”. 1989. gadā Latvijā ieviesis šautriņu mešanu, kā daļu no loka šāvēju treniņiem. Pirmās darts sacensības Latvijā – 1.Rīgas čempionāts šautriņu mešanā – nenotika pēc starptautiskajiem noteikumiem, bet spēlētāji sacentās savā starpā, metot 10 sērijas loka šaušanas mērķī. 80tajos gados dibina arī Latvijas PSR arbaleta šaušanas federāciju.

Māra Boldure

 • Loka šaušanas sporta pioniere, ilgus gadus startēja LPSR izlases pamatsastāvā, daudzkārtēja Latvijas PSR čempione un rekordiste. Trenere loka šaušanas sekcijā “Darba rezerves”.

Tālis Zommers

 • Ilgadējs loka šaušanas sporta tiesnesis 70tajos gados.

Valdis Augustans

 • Armijas sporta kluba 70to gadu iesācēju loka šaušanas treneris. Pēc dieneta armijā trenē kamaniņbraucējus-iesācējus.

Viktors Zamurujevs

 • 1983.gadā sarakstījis grāmatu “Loka šaušanas attīstības vēsture Latvijas PSR”, kas apkopo informāciju par loka šaušanu Latvijā no rašanās brīža 1960tos gados līdz grāmatas sarakstīšanas brīdim. Grāmata tulkota un izdota 2013.gadā par godu Latvijas Loka šaušanas federācijas 50 gadu jubilejai.

Vitauts Cinis

Ziedonis Grāvītis

 • Augstākā PSRS tiesneša kategorija. Tiesāja loka šaušanas sacensības Maskavas Olimpiskajās spēlēs 1980.gadā.