Darba grupas

Tiesnešu – treneru padome 

 • Veido izlases noteikšanas kritērijus WA sacensībām

Darba grupas sastāvs

 • Arnis Podiņš – Sporta meistars RM loku klasē, Republikas kategorijas tiesnesis, EMAU un FITA sertificēts treneris un tiesnesis
 • Ivo Lipste – Sporta meistars RM loku klasē, Republikas kategorijas tiesnesis, EMAU sertificēts treneris
 • Eduards Lapsiņš – Sporta meistars RM, CM, BM un TM loku klasēs, Republikas kategorijas tiesnesis, EMAU sertificēts un LSPA diplomēts treneris
 • Jūlija Oļeksejenko – Starptautiskās klases sporta meistare CW loku klasē, sporta meistare RW loku klasē, EMAU sertificēta trenere

Dokumenti

 

Apvidus loka šaušanas darba grupa

 • Veido izlases noteikšanas kritērijus WA Field un 3D Pasaules un Eiropas čempionātiem
 • Koordinē WA apvidus un IFAA sacensību organizēšanu Latvijā
 • Uztur un atjauno Latvijas IFAA rekordu, IFAA sportistu kvalifikācijas datu bāzes

Darba grupas sastāvs

 • Andis Šveicis – darba grupas vadītājs (valdes loceklis), IFAA kategorijas tienesis, A kategorija AMLB loku klasē
 • Armands Vilisters – IFAA kategorijas tienesis, A kategorija AMLB loku klasē
 • Agate Zālīte – WAE Kontinentālās kategorijas tiesnese, Sporta meistare CW loku klasē, LSPA diplomēta trenere (B kategorija)

Dokumenti