Darba grupas

Atbilstoši LLŠF statūtiem – darba grupas vadītājs ir valdes loceklis.

Treneru padome 

 • Veido izlases noteikšanas kritērijus WA sacensībām,
 • Apzina potenciālos izlases kandidātus un uztur rezultātu datubāzi,
 • Izstrādā klasifikācijas noteikumus, apkopo un piešķir sporta klases,
 • Iesniedz valdei apstiprināšanai izpildītos Latvijas rekordus,
 • Rīko seminārus un pieredzes apmaiņu treneriem.

Darba grupas sastāvs:

 • Jānis Jakubanecs – darba grupas vadītājs, valdes loceklis
 • Marina Rjabkova – B kategorijas trenere, LSPA doktorantūras studente, Sporta meistare (SM) ar rekursīvo loku un kompaktloku, Sporta meistara kandidāte (SMK) ar neaprīkotu loku
 • Mārtiņš Nešpors – C kategorijas treneris

Dokumenti:

Tiesnešu padome

 • Veic tiesnešu sertifikāciju un resertifikāciju, 
 • Veic tiesnešu apmācību un semināru organizēšanu, 
 • Saskaņo tiesnešu norīkojumus uz sacensībām,
 • Sadarbībā ar treneru padomi veido un saskaņo ar klubiem Federācijas sacensību kalendāru.

Darba grupas sastāvs

 • Jeļeja Sergejeva – darba grupas vadītāja, valdes locekle, Republikas kat. tiesnese
 • Agate Zālīte – Republikas kat. tiesnesis

Apvidus loka šaušanas darba grupa

 • Veido izlases noteikšanas kritērijus WA Field un 3D Pasaules un Eiropas čempionātiem
 • Koordinē WA apvidus un IFAA sacensību organizēšanu Latvijā
 • Uztur un atjauno Latvijas IFAA rekordu, IFAA sportistu kvalifikācijas datu bāzes

Darba grupas sastāvs:

 • Andis Šveicis – darba grupas vadītājs, valdes loceklis, A kategorija AMLB loku klasē
 • Armands Vilisters – A kategorija AMLB loku klasē
 • Agate Zālīte – Sporta meistare Kompaktloka klasē, LSPA diplomēta trenere (B kategorija)
 • Nikolajs Siņņikovs – Sporta meistars ar Rekursīvā un Neaprīkotā loka klasē, LSPA students

Dokumenti:

PR darba grupa

 • Uztur Federācijas mājaslapu,
 • Veicina loka šaušanas atpazīstamību Latvijā, publicējot informāciju sociālajos tīklos un presē,
 • Veido sadarbību ar sacensību translāciju nodrošināšanu TV.
 • Rūpējas par Latvijas izlases formām un to apdruku

Darba grupas sastāvs:

 • Mārtiņš Vītols – darba grupas vadītājs, valdes loceklis
 • Agate Zālīte – web administratore
 • Mārtiņš Nešpors – publicitāte, projektu vadība
 • Anete Kreicberga – publicitāte

Finansu darba grupa

 • Rūpējas par finanšu piesaisti un sadarbību.

Darba grupas sastāvs

 • Jānis Jakubanecs – darba grupas vadītājs, valdes loceklis

Sadarbība ar citām organizācijām

 • Latvijas Paraolimpiskā komiteja (LPK) – Ieva Melle