Sacensību organizatoriem

 

Informācija par sacensībām LLŠF mājas lapā tiek publicēta tikai pēc sacensību organizatora pieprasījuma.

N.B! Federācijas mājas lapa tiek veidota ievērojot LSFP (www.lsfp.lv) izstrādātās prasības federāciju mājas lapām, tādēļ neievērojot noteikumus, Federācija var atteikt informācijas publicēšanu.

Šaušanas vadības sistēmas

  • Vienkāršs bezmaksas uz datora instalējams laika atskaites pulkstenis kvalifikācijai – TimeMaster
  • Bezmaksas programma laika atsaitei (pieejama arī alternatīvā šaušana) – Archery Clock

Pieteikumi, iesniegumi

WA sistēmas sacensību organizatoriem

IFAA sistēmas sacensību organizatoriem