Kur un kā nodarboties ar loka šaušanu?

Loka šaušana telpās

LLŠF ir sporta klubu apvienība, kuru darbība ir saistīta ar loka šaušanas sporta veidu.

Vienīgais federācijas pārstāvētais sporta veids ir loka šaušana, bet tai ir dažādi loku veidi un dažādas disciplīnas. Loka šāvējs var izvēlēties – vai specializēties loka šaušanas olimpiskajā disciplīnā, nodarboties ar to piedaloties apvidus sacensībās vai praktizēt loka šaušanas vēsturisko pusi.

Kā uzsākt nodarbības?

Loka šaušanu vislabāk ir uzsākt trenera vai instruktora vadībā kādā no sporta klubiem. Klubiem parasti ir pieejams iesācēju inventārs, tādēļ savu iesākumā nav jāiegādājas un var izvērtēt, vai sporta veids patīk un ir vēlme ar to turpināt nodarboties. Klubā būs iespēja iepazīties ar dažādiem loku veidiem un šaušanas disciplīnām un izlemt, kurā no tām specializēties.

Visu Latvijas Loka šaušanas federācijas sastāvā esošo klubu kontakti ir atrodami šeit. Savukārt kartē ir atrodami klubi pēc to atrašanās vietas un iekļauta arī federācijā neesošo loka šaušanas entuziastu grupu kontaktinformācija.

Vai ar loka šaušanu es varu tikt uz Olimpiskajām spēlēm?

Jānis Bružis piedalās Eiropas spēlēs Minska 2019

Tā kā loka šaušana ir Olimpiskais sporta veids, tad Latvijā ir loka šaušanas izlase, kura dodas uz Pasaules un Eiropas čempionātiem un kausu posmiem cīnās par Olimpiskajām un Paraolimpiskajam kvotām.

Tāpat Latvijas sportistiem ir iespējas piedalīties Eiropas un Pasaules čempionātos un kausu posmos dažādās disciplīnās (ārā, telpās, apvidū, slēpojot vai skrienot) un Eiropas un Pasaules spēlēs.

Lai iekļūtu izlasē un pārstāvētu Latviju starptautiskās sacensībās, ir jābūt federācijā esoša kluba biedram un jāuzrāda atbilstoši rezultāti, kuru normatīvus izstrādā Tiesnešu-treneru padome (3D un apvidus sacensībām normatīvus izstrādā LLŠF Apvidus loka šaušanas darba grupa).

Tāpat jebkuram federācijas biedram ir iespēja piedalīties sacensībās amatieru līmenī (“Sports visiem” jeb “Tautas sports” līmenī), speciāli šim mērķim radītas starptautiskas organizācijas rīkotajās sacensībās.

Vai ar loka šaušanu var nodarboties savas mājas pagalmā?

Treniņš mājas pagalmā

Atbilstoši Ieroču aprites likumam “Mazas enerģijas pneimatiskos ieročus, kā arī metamos aukstos ieročus un lokus, kuru bultām nav medību uzgaļu, atļauts izmantot norobežotā vietā, ievērojot drošības prasības, lai novērstu kaitējumu cilvēkiem, dzīvniekiem, mantai un videi, kā arī neapdraudētu sabiedrisko drošību un neradītu sabiedriskās kārtības traucējumus.”

Tātad, ja mājas pagalmā ar loku šaut ir droši, teritorija ir norobežota un tas neradīs kaitējumu nejauši izšautas bultas vai bultas rikošeta gadījumā, tad fiziskajām un juridiskajām personām ir tiesības izveidot šautuves tām piederošā vai to valdījumā vai turējumā esošā nekustamajā īpašumā un to izveidei un darbībai nav nepieciešama pašvaldības atļauja.